Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Postupci vođeni zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih u Vukovaru i njegovom širem području

 
 
U prilogu objavljujemo rad pod naslovom "Postupci vođeni zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih u Vukovaru i njegovom širem području" radi točnog informiranja javnosti. (25. 10. 2013.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Informacija o sudskim postupcima u kojima je stranka Republika Hrvatska

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je izradilo Informaciju o sudskim postupcima u kojima je stranka Republika Hrvatska ujedno predloživši mjere za smanjenje njihova broja. (30. 5. 2012.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Priopćenje

 
 

U cilju točnog izvješćivanja javnosti o ne/pokretanju kaznenih postupaka zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih u logorima i zatvorima na teritoriju Republike Hrvatske i na štetu hrvatskih građana izvan njezina teritorija, objavljujemo kraći prikaz poduzetih radnji.
Radi otkrivanja i procesuiranja počinitelja kaznenih djela ratnih zločina protiv ratnih zarobljenika više je Županijskih državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj pokrenulo kaznene postupke protiv poznatih počinitelja, od kojih su neki rezultirali donošenjem osuđujućih presuda, bilo protiv neposrednih počinitelja bilo protiv zapovjednika, a u tijeku su i postupci protiv nepoznatih počinitelja. (17. 8. 2011.)

više

Izaslanstvo DORH-a u službenom posjetu Državnom pravobraniteljstvu Republike Slovenije

 
 
Zamjenici Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske iz Građansko-upravnog odjela Državnog odvjetništva Republike Hrvatske posjetili su 13. siječnja 2011. Državno pravobraniteljstvo Republike Slovenije. (17. 1. 2011.) više

Priopćenje o radu državnih odvjetništava na predmetima u svezi pretvorbe i privatizacije

 
 
S obzirom na brojne upite novinara te radi cjelovite i točne informiranosti javnosti objavljujemo priopćenje o radu državnih odvjetništava na predmetima u svezi pretvorbe i privatizacije. (12. 11. 2009.) više

Prijevod teksta obrazloženja Konvencije Vijeća Europe

 
 
Slijedom objave Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u Republici Hrvatskoj 1. veljače 2009. stupila je na snagu Konvencija Vijeća Europe o pranju novca, traganju, oduzimanju i privremenom oduzimanju dobiti stečene kaznenim djelom i o financiranju terorizma. Navedena Konvencija objavljena u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori br. 5/08. Konvenciju su potpisale 32 države, a ratificirana je i stupila na snagu u njih 16. (28. 10. 2009.) više

Predstavljeni rezultati twinning projekta CARDS 2003 "Sprječavanje i suzbijanje pranja novca"

 
 
Uspješno proveden projekt "Sprječavanje i suzbijanje pranja novca" ocjena je twinning partnera Austrijske agencije za europske integracije i gospodarski razvoj i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske kao i Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj te Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. (18. 12. 2007.) više

Održan Stručni skup DORH-a za zamjenike u građansko-upravnim odjelima

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i ove je godine organiziralo stručni skup namijenjen zamjenicima županijskih i općinskih državnih odvjetnika u Građansko-upravnim odjelima radi razmatranja stručnih tema iz nadležnosti ovih odjela. (14. 11. 2007.) više

Izvješće o provedbi twinning projekta „Sprječavanje i suzbijanje pranja novca“

 
 
Nakon što je 19. lipnja 2006. započeo twinning projekt CARDS 2003 „Sprječavanje i suzbijanje pranja novca“, u sklopu kojeg je potpisan a 1. ožujka 2007. i stupio na snagu Protokol o suradnji i uspostavljanju interinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, s radom je započela Interinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma u kojoj su predstavnici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstva financija (Ured za sprječavanje pranja novca, Carinska i Porezna Uprava, Devizni ured i Financijska policija), Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te Hrvatske narodne banke i Sigurnosno-obavještajne agencije.
Ujedno je usvojen Prijedlog modela obrazovanja „Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma“ za sve uključene institucije koji je, u odnosu na pravosuđe, dostavljen Pravosudnoj akademiji Ministarstva pravosuđa. U sklopu projekta sastavljen je Akcijski plan za poboljšanje učinkovitosti mjera za prevenciju i kazneni progon počinitelja pranja novca kao i Smjernice za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Sve nabrojano rezultati su Hrvatske u twinning  projektu „Sprječavanje i suzbijanje pranja novca“ koji se uz potporu Austrije provodi već 14 mjeseci, a završava u prosincu 2007. godine. (14. 8. 2007.) više

Zaključci Regionalne konferencije državnih odvjetnika na Brijunima

 
 
Regionalna konferencija državnih odvjetnika pod nazivom „Suradnja državnih odvjetništava u progonu ratnih zločina – postojeći i budući oblici suradnje“ održana je na Brijunima 12. i 13. srpnja 2007. (9. 8. 2007.) više

Obveza Državnog odvjetništva Republike Hrvatske prema Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine

 
 
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je 22. ožujka 2006. Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. godine do 2012 godine, prema kojem je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, kao jedan od nositelja za provedbu mjera i aktivnosti, dužno na internetskim stranicama objaviti propise za provedbu mjera iz svoje nadležnosti u odnosu na potpoglavlje X. "Zlostavljana i zanemarena djeca“. više

U tijeku stručni skup kaznenih odjela državnih odvjetništava

 
 
Prvog dana stručnog skupa Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, namijenjenog državnim odvjetnicima i zamjenicima u kaznenim odjelima županijskih i općinskih državnih odvjetništava, raspravljena su pitanja u svezi primjene kaznenog materijalnog i postupovnog prava, posebno primjene izmjena Kaznenog zakona, politike kažnjavanja, kao i druga pitanja od interesa za rad kaznenih odjela. (16. 11. 2006.)
U prilogu objavljujemo materijale i zaključke stručnog skupa. više

Održano godišnje savjetovanje zamjenika građansko-upravnih odjela

 
 
U Valbandonu su se 19. i 20. listopada 2006. okupili zamjenici građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava na godišnjem savjetovanju radi više tema iz njihove nadležnosti. (23. 10. 2006.) više

Zajednički rad državnog odvjetnišva i policije nužna je pretpostavka za dobru uspješnost u postupku

 
 
Sudionici Savjetovanja državnih odvjetnika i djelatnika kriminalističke policije u vezi reforme kaznenog postupka, održanog u Valbandonu od 16. do 17. listopada 2006., su nakon razmatranja nacrta Platforme za izmjenu Zakona o kaznenom postupku ocijenili da je reforma nužna i potrebna, kao i da je nužna temeljita edukacija i policijskih službenika i državnih odvjetnika te da je za uspješnu implementaciju nužno osigurati i materijalne pretpostavke.
Suglasni su da je zajednički rad državnog odvjetnika i policije nužna pretpostavka za dobru uspješnost u postupku ali naglašavaju da je u složenim predmetima (gospodarski kriminalitet, korupcija i sl.) bitna suradnja i doprinos drugih državnih tijela koja također imaju obveze u suzbijanju i prijavljivanju kaznenih djela (Carina, Porezna uprava i dr.). (17. 10. 2006.)
više

Uloga državnog odvjetnika glede zaštite pojedinaca – tema VII. Konferencije glavnih državnih odvjetnika Europe

 
 
„Glavni državni odvjetnici su ovdje kako bi promicali pravdu, a ne štitili vlast“ istaknula je zamjenica Glavnog tajnika Vijeća Europe Maud de Boer – Buquicchio glavnim državnim odvjetnicima okupljenima na VII. Konferenciji glavnih državnih odvjetnika Europe održanoj u Moskvi 5. i 6. srpnja 2006.
Konferenciji su među državnim odvjetnicima iz 44 zemlje kao i predstavnicima različitih organizacija (Europska komisija, Ujedinjeni narodi, EUROJUST i dr.) prisustvovali Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Mladen Bajić i njegova dva zamjenika, Dragan Novosel i Josip Čule. više

Obveza Državnog odvjetništva Republike Hrvatske prema Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012.

 
 
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je 22. ožujka 2006. Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. godine do 2012. godine. Vezano za provedbu mjera i aktivnosti, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je 20. lipnja 2006., kao nositelj tih aktivnosti, upoznalo sva županijska i općinska državna odvjetništva u Republici Hrvatskoj, koja rade na problematici maloljetničke delinkvencije s Nacionalnim planom aktivnosti i zaduženjima čime je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske udovoljilo obvezi iz točke 4. Poglavlja 4 "Završnih odrednica". više

Zaključci održanih skupova u Valbandonu i na Brijunima

 
 
U organizaciji Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u Valbandonu je 20. i 21. listopada 2005. održan skup namijenjen stručnom usavršavanju i razmjeni iskustava zamjenika županijskih i općinskih državnih odvjetnika u Građansko-upravnim odjelima. Na skupu je prisustvovalo stotinjak zamjenika, a nazočili su mu i općinski i županijski državni odvjetnici. više

Izvješća državnog odvjetništva

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dužno je prema odredbi članka 4. Zakona o državnom odvjetništvu podnijeti najmanje jedanput godišnje izvješće o radu Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske. više