Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Dopuna Izvješća od 14. studenog 2018. - Ratni zločini počinjeni na širem području Vukovara

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje izvješće o postupanju državnog odvjetništva protiv počinitelja kaznenih djela ratnih zločina počinjenih na širem području Vukovara, kao dopuna Izvješća objavljenog 14. studenog 2018. (13. studeni 2020.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Dopuna Izvješća od 15. studenog 2017. - Ratni zločini počinjeni u Škabrnji i Nadinu

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje izvješće o kaznenim postupcima zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih 18. i 19. studenog 1991. u Škabrnji i Nadinu, kao dopuna Izvješća objavljenog 15. studenog 2017. (13. studeni 2020.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Postupanje Državnog odvjetništva protiv počinitelja kaznenih djela ratnih zločina počinjenih u logorima i zatvorima tijekom Domovinskog rata

 
 

Državno odvjetništvo kontinuirano radi na otkrivanju i procesuiranju počinitelja kaznenih djela ratnih zločina počinjenih tijekom Domovinskog rata. Radi se o kompleksnim predmetima koji zahtijevaju specifična stručna znanja, dugotrajna, iscrpna istraživanja radi prikupljanja potrebnih dokaza, pronalaženja mogućih svjedoka, proučavanje opsežne dokumentacije, suradnju i zajednički rad s drugim državnim tijelima i institucijama.
Niti jedan ratni zločin zbog žrtava, istine i neopterećene budućnosti ne može ostati nekažnjen i niti jedan počinitelj ratnog zločina ne smije ostati neprocesuiran. Stoga je za procesuiranje ratnog zločina pred nadležnim sudom nužno prikupiti dokaze koji upućuju na krivnju počinitelja, bilo da je okrivljenik sam počinio ratni zločin ili da ga je naredio. (14. 8. 2020.)

više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Ratni zločini počinjeni na širem području Vukovara - ažurirano izvješće

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje ažurirano izvješće o kaznenim postupcima zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih na širem području Vukovara koji su vođeni ili su još uvijek u tijeku pred županijskim sudovima u Vukovaru i Osijeku, Specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu te pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Den Haag-u. (14. 11. 2018.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Ratni zločini počinjeni na području Bučja

 
 
Zbog kaznenih djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (dalje u tekstu: OKZRH) te kaznenih djela ratnih zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. OKZRH počinjenih na području Bučja i u logoru Bučje, vođeno je više kaznenih postupaka pokrenutih po optužnicama Županijskog državnog odvjetništva u Požegi te je više osoba i osuđeno, a kod Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru trenutno je prekinuta istraga zbog tih kaznenih djela protiv 12 okrivljenika zbog njihove nedostupnosti. (8. 1. 2018.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Postupci zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih 1991./1992. godine u Voćinu, Humu, Kraskoviću i okolici

 
 
Zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih u Voćinu, Humu i okolici, Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo je nekoliko optužnica te su provedeni kazneni postupci u kojima je više okrivljenika proglašeno krivima i osuđeno zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske. (10. 12. 2017.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Kazneni postupci zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih na području Dubrovnika i okolice

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo je veći broj optužnica zbog kaznenih djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, kaznenih djela ratnih zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. OKZRH te kaznenih djela uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika iz članka 130. OKZRH, počinjenih na području grada Dubrovnika i šireg dubrovačkog primorja, te su sudovi osudili dio okrivljenika zbog počinjenja navedenih kaznenih djela. (4. 12. 2017.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Ratni zločini počinjeni u Škabrnji i Nadinu

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje izvješće o kaznenim postupcima zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih 18. i 19. studenog 1991. u Škabrnji i Nadinu. (15. 11. 2017.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Ratni zločini počinjeni na širem području Vukovara

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje izvješće o kaznenim postupcima zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih na širem području Vukovara koji su vođeni ili su još uvijek u tijeku pred županijskim sudovima u Vukovaru i Osijeku, Specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu te pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Den Haag-u. (13. 11. 2017.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Procesuiranje ratnih zločina tijekom 2016. i u prvoj polovici 2017. godine

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje izvješće s podacima o procesuiranju ratnih zločina tijekom 2016. godine te do 30. lipnja 2017. s obzirom na interes javnosti za informacije o procesuiranju počinitelja ovih kaznenih djela. (18. 9. 2017.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Procesuiranja zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih u logorima i zatvorima tijekom Domovinskog rata

 
 
Nastavno na ranija izvješća o procesuiranju počinitelja ratnih zločina, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u prilogu objavljuje izvješće o procesuiranju zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih u logorima i zatvorima tijekom Domovinskog rata. (16. 10. 2015.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Ažurirano izvješće o radu u predmetima ratnih zločina

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje ažurirano izvješće s podacima i pojašnjenjima o radu u kaznenim predmetima ratnih zločina radi objektivnog informiranja javnosti te kao nastavak na ranije objavljena izvješća. (20. 3. 2015.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Ažurirano izvješće o kaznenim postupcima zbog kaznenih djela ratnih zločina

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kontinuirano objavljuje na internetskoj stranici podatke i pojašnjenja o radu na kaznenim predmetima slijedom čega, u cilju objektivnog informiranja javnosti, objavljujemo ažurirani prikaz stanja i ponavljamo pojedina objašnjenja. (27. 2. 2014.) više

Postupci vođeni zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih u Vukovaru i njegovom širem području

 
 
U prilogu objavljujemo rad pod naslovom "Postupci vođeni zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih u Vukovaru i njegovom širem području" radi točnog informiranja javnosti. (25. 10. 2013.) više

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Postupanje u predmetima ratnih zločina - ažurirani podaci

 
 
Na internetskoj stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske 15. travnja 2011. objavljen je rad u mapi "Stručni radovi i izlaganja", pod nazivom "Postupanje u predmetima ratnih zločina" u kojem je pojašnjeno postupanje državnog odvjetništva u predmetima kaznenih djela ratnih zločina. (26. 11. 2012.) više

Postupci vođeni zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih u Vukovaru

 
 
Zbog kaznenih djela ratnog zločina koji su počinjeni na području Vukovara sudi se na Županijskom sudu u Vukovaru, Županijskom sudu u Osijeku i Specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu te pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Den Haag-u.
Objavljujemo kraći pregled postupaka. (17. 11. 2011.) više

Postupanje u predmetima ratnih zločina - ažurirani podaci

 
 
Na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske 15. travnja 2011. objavljen je rad u mapi "Stručni radovi i izlaganja", pod nazivom "Postupanje u predmetima ratnih zločina" u kojem je pojašnjeno postupanje državnog odvjetništva u predmetima kaznenih djela ratnih zločina. (15. 7. 2011.) više

Podaci o prijavama, procesuiranim slučajevima i žrtvama kaznenih djela ratnih zločina i postupci u vezi kaznenih djela za vrijeme i nakon operativne akcije "Oluja"

 
 
Državna odvjetništva su u drugoj polovini 1991. godine primila prve prijave za kaznena djela na štetu civilnog stanovništva (terorizam, ubojstva), a krajem te godine i prijave za počinjene ratne zločine. Tijekom proteklih godina bilo za ranije prijavljene zločine ili za zločine koji nisu bili prijavljeni državnom odvjetništvu podnesen je veći broj kaznenih prijava i nakon toga u većini slučajeva pokrenut je kazneni postupak (dakle procesuiran je mogući počinitelj). (26. 4. 2011.) više

Postupanje u predmetima ratnih zločina

 
 
S obzirom na učestale upite Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske vezano za rad na predmetima ratnih zločina objavljujemo prikaz rada na tim predmetima i brojčane pokazatelje zaključno sa 31. prosinca 2010.
Napominjemo kako proces rada na ovim predmetima nije završen budući da nadležna državna tijela Republike Hrvatske i nadalje poduzimaju mjere i radnje radi otkrivanja kaznenih djela i pronalaženja počinitelja ovih kaznenih djela. (15. 4. 2011.) više

Postupanje u predmetima ratnih zločina

 
 

S obzirom na učestale upite Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske vezano za rad na predmetima ratnih zločina objavljujemo prikaz rada na tim predmetima i brojčane pokazatelje zaključno sa 31. prosinca 2010.
Napominjemo kako proces rada na ovim predmetima nije završen budući da nadležna državna tijela Republike Hrvatske i nadalje poduzimaju mjere i radnje radi otkrivanja kaznenih djela i pronalaženja počinitelja ovih kaznenih djela. (15. 4. 2011.)

više

Načini okončanja arbitražnog postupka – dileme i prijedlozi

 
 

Pravni učinci upisa prava u zemljišne knjige

 
 

Primjena načela zakonitosti i načela povjerenja u zemljišne knjige kod upisa prava na pomorskom dobru

 
 

Pravni status općih dobara

 
 

Pravni status željezničke infrastrukture

 
 

Posebnosti Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

 
 

Primjena kaznenog naloga u radu državnih odvjetništava

 
 

Pregled predloženih izmjena Kaznenog zakona – posebni dio (razlozi podizanja zakonskih minimuma)

 
 

Nove ovlasti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

 
 

Posjet policiji i Službi krunskog tužiteljstva Engleske i Walesa

 
 

Prepuštanje predmeta MKSJ Hrvatskom pravosuđu i moguća sporna pitanja u radu na ovim predmetima

 
 

Nova korupcijska kaznena djela (čl. 294a. i 294b.)

 
 

Bilješka o Prvom europskom seminaru za europske suce i tužitelje: „Aktualna pitanja u svezi s genetikom i sudovima“, Italija, 07.- 10. rujna 2005. godine