Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Donesen nalog o provođenju i proširenju istrage protiv troje okrivljenika i jednog trgovačkog društva

USKOK je donio nalog o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana (1965., 1974., 1958.) i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te zlouporabe položaja i ovlasti u pokušaju. (7. 7. 2011.)
Osnovano se sumnja da su okrivljenici od kraja 2007. do svibnja 2011. godine, u Varaždinu, protivno Zakonu o zakupu poslovnog prostora i bez javnog natječaja, zaključili više ugovora u namjeri da trgovačkom društvu u vlasništvu drugookrivljenika omoguće preuzimanje upravljanja i stjecanje vlasništva nad društvom Zračna luka, koje je u stopostotnom vlasništvu Grada Varaždina i time na štetu Grada Varaždina tom trgovačkom društvu pribave znatnu nepripadnu materijalnu dobit. Drugookrivljenik je, u cilju provođenja dokapitalizacije Zračne luke ulaganjem u razvoj aerodroma od strane njegovog trgovačkog društva, čime bi to trgovačko društvo neosnovanim priznavanjem ulaganja u razvoj aerodroma postalo većinski vlasnik Zračne luke, stvarne vrijednosti od najmanje 21.000.000,00 kuna, izdavao fiktivne račune u iznosu od oko 6.200.000,00 kuna koji su trebali biti temelj za ranije dogovorenu dokapitalizaciju društva Varaždin Airport. Četvrtookrivljenica je fiktivne račune priznala kao osnovane, ali planirana dokapitalizacija nije provedena budući da nije sklopljen Ugovor o ulaganju s Gradom Varaždinom, te stoga trgovačko društvo drugookrivljenika nije postalo većinski vlasnik Varaždin Airporta.
Nadalje, od listopada 2008. do svibnja 2011. godine, u Varaždinu, u namjeri da trgovačkom društvu drugookrivljenika, na štetu Grada Varaždina, pribave znatnu nepripadnu materijalnu dobit, prvookrivljenik, gradonačelnik Varaždina, i četvrtookrivljenica, predsjednica Uprave trgovačkog društva, potpisali su dva Ugovora o pozajmici na temelju kojih je Grad Varaždin društvu Varaždin Airport isplatio dvije pozajmice u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna u svrhu premošćivanja likvidnosti zbog otkupa zemljišta za proširenje uzletno-sletne staze iako su znali da je Varaždin Airport za istu namjenu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture tražio i dobio poticajna državna sredstva. Četvrtookrivljenica je, u dogovoru s drugokrivljenikom, pozajmicu od Grada Varaždina preusmjerila na račun trgovačkog društva drugookrivljenika. Po dospijeću roka za povrat pozajmice Grad Varaždin nije obračunao ugovorene kamate, niti je poduzeo adekvatne radnje za povrat pozajmice, već je za iznos danih pozajmica nepotrebno povećan temeljni kapital Varaždin Airporta čime su otpisana potraživanja Grada Varaždina prema tom društvu. Na opisani je način, na štetu Grada Varaždina, trgovačkom društvu drugookrivljenika pribavljena nepripadna materijalna korist u iznosu od najmanje 4.000.000,00 kuna.