Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Dopuna priopćenja glede postupanja u predmetima vezanim za Cvjetni trg

Postupajući po ranijim zahtjevima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture nam je dostavilo mišljenje ekspertnog tima tog ministarstva koji je uvidom u dostavljene dokumente i detaljnom usporedbom sa Konzervatorskom podlogom utvrdio izvjesna odstupanja u dijelu koji se tiče mogućnosti povećanja izgrađenosti dvorišta i dijelu koji se odnosi na dopušteno deniveliranje dijela Varšavske ulice.
S obzirom na to, ali i s obzirom na činjenicu da je kriminalističko istraživanje koje je zatražio USKOK još u tijeku, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dostavilo je spomenuto mišljenje Gradu Zagrebu – Gradonačelniku, Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Ministarstvu kulture radi daljnjeg postupanja sukladno njihovim zakonskim ovlastima i nadležnosti.  (16. 6. 2010.)