Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske nije 2005. godine od Državnog ureda za reviziju primilo izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja MORH-a za 2004. godinu

Navod iz priopćenja Državnog ureda za reviziju da su 2005. godine a "poslije rasprave na sjednici Hrvatskog sabora kompletna izvješća dostavljena Državnom odvjetništvu RH" nije točan. (16. 4. 2009.)

Povodom napisa iz medija, a slijedom spomenutog priopćenja Državnog ureda za reviziju, kako je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske još 2005. godine primilo cjelovito izvješće u svezi nabave spornih kamiona, obavili smo pregled naših upisnika i svih spisa koji se odnose na izvješća i nalaze Državnog ureda za reviziju, te na temelju toga možemo izvijestiti kako ni DORH pa tako ni USKOK kao dio Državnog odvjetništva nije primio takvo izvješće.
U upisnicima je evidentirano da je Državni ured za reviziju dostavio DORH-u 1. ožujka 2006. izvješća o obavljenim revizijama za 2004. godinu.
Među tim izvješćima, a koja se odnose na nalaze revizije za korisnike državnog Proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu nema izvješća u svezi nalaza Državnog ureda za reviziju u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, pa dakle niti izvješća odnosno nalaza u svezi nabave spornih kamiona.

Točno je da je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, nakon napisa u medijima od 7. prosinca 2007. zatražilo od Državnog ureda za reviziju i, istog dana, dobilo izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja MORH-a za 2004. godinu KLASA 041-01/05-01/147, URBROJ: 613-01-02-05-6 od 6. srpnja 2005.
Kako su napisi u medijima ukazivali na moguće nezakonitosti u svezi nabave kamiona Državno je odvjetništvo zatražilo, osim izvješća Državnog ureda za reviziju, i svu dokumentaciju od nadležnih državnih tijela. Nakon što je dokumentacija pribavljena te proučena, 7. prosinca 2008. od Ministarstva unutarnjih poslova RH zatraženo je provođenje kriminalističke obrade od nadležne policijske uprave.

Policija je Državnom odvjetništvu dostavila prvo posebno izvješće o radnjama koje su obavljali 18. ožujka 2009. i posljednje od 3. travnja 2009. i uz izvješća je dostavljna opsežna dokumentacija.
Nakon primitka izvješća i dokumentacije, te konzultacije sa stručnim tijelima; a kako dosadašnjom kriminalističkom obradom nije utvrđeno postojanje osnovane sumnje u svezi konkretne odgovornosti odgovornih osoba, zbog čega policija nije ni podnijela kaznenu prijavu; USKOK je danas, 16. travnja 2009., zatražio od policije nastavak kriminalističke obrade i obavljanje točno određenih provjera koje su mu nužne za donošenje odluke u odnosu na moguću odgovornost osoba koje su uključene u ovu nabavu vojnih kamiona.
Pored toga, USKOK je zatražio zajednički nalaz i mišljenje vještaka strojarske struke i knjigovodstvenog vještaka radi utvrđivanja tehničkih karakteristika i vrijednosti vozila.