Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Komisija pripremila te na radnom sastanku razmijenila popis

S obzirom na različita tumačenja u sredstvima javnog priopćavanja te autora tekstova, priopćujemo kako je sukladno dogovoru Ministara pravosuđa Republike Hrvatske i Republike Srbije osnovana mješovita komisija za pripremu i razmjenu popisa osoba optuženih ili osuđenih zbog kaznenih djela ratnih zločina, kao i onih protiv kojih je u tijeku istraga zbog tih djela, i kako su ti popisi razmijenjeni na radnom sastanku dviju strana. (22. 7. 2010.)

Navedeni popisi ne predstavljaju "tajne" popise, ali nisu ni javna lista imena i prezimena osoba čijom bi objavom došlo do povrede integriteta tih osoba. Sukladno ranijim priopćenjima, ponavljamo, zainteresirane osobe mogu dobiti informaciju nalaze li se na popisima osoba protiv kojih su pokrenuti ili vođeni kazneni postupci zbog kaznenih djela ratnih zločina i to u različitim stadijima postupaka, ali se ti podaci ne smiju umnožavati, objavljivati, ponajviše ne u sredstvima javnog priopćavanja, ni davati drugima na korištenje radi i isključivo zaštite integriteta osoba čija su imena na popisu. Naglašavamo, takvo objavljivanje podataka bilo bi u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima.
Svrha tih popisa je evidencija osoba za koje postoji bilo osnovana sumnja bilo optuženje ili pak presuda zbog počinjenja kaznenih djela ratnih zločina, a kako bi se tim osobama dala mogućnost njihove obrane pred nadležnim sudom te potom sankcioniranje počinitelja bilo osuđujućom bilo oslobađajućom presudom.
Na spomenutom sastanku Republika Hrvatska je dostavila popis na kojem su navedeni podaci sa stanjem na dan 31. ožujka 2010. o osobama protiv kojih su pokrenuti ili vođeni kazneni postupci zbog ovih kaznenih djela i to u odnosu na 433 osobe pokrenuta je istraga, protiv 563 osoba podignuta je optužnica i u odnosu na 538 osoba izrečene su presude.