Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Nema govora o ustupanju kaznenog progona protiv Z. T. H. ili o "presuđenoj stvari"

Radi točnog informiranja javnosti, a s obzirom na netočne informacije objavljene u sredstvima javnog priopćavanja, odgovaramo kako Republika Hrvatska nije nikada ustupila kazneni progon protiv osumnjičenog Z. T. H. nadležnom tijelu Mađarske pa s obzirom da nadležno tijelo Mađarske nije nikada vodilo istragu protiv Z. T. H., nema govora da bi se radilo o "presuđenoj stvari". (3. 10. 2013.)

Naime, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je u predmetu protiv I. S. i drugih (između ostalog i protiv Z. T. H.) još 10. lipnja 2011. donio nalog o provođenju istrage zbog kaznenog djela primanja i davanja mita počinjenog na području Republike Hrvatske.
Tijekom provođenja ovog istražnog postupka nadležnom pravosudnom tijelu Mađarske upućivane su zamolnice radi ispitivanja osumnjičenika Z. T. H. te uručivanja poziva.
Dakle, Republika Hrvatska nikada nije ustupila kazneni progon protiv osumnjičenog Z. T. H. Mađarskoj već je nakon donošenja naloga o provođenju istrage u više navrata bezuspješno tražila od mađarskih nadležnih tijela međunarodnu pravnu pomoć, kojoj nije udovoljeno. 
U postupku ostvarivanja međunarodne pravne pomoći, tijekom istražnog postupka, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je obavještavalo nadležno pravosudno tijelo Mađarske te dostavilo preslike određene dokumentacije koja je bila potrebna radi ispitivanja osumnjičenika po zamolnicama. Mađarska pravosudna tijela, postupajući po ovim zamolnicama, su u dva navrata odbila ispitati Z. T. H. u svojstvu osumnjičenika, a još su dva puta odbila uručiti mu poziv za njegovo ispitivanje u Republici Hrvatskoj, svaki put pravdajući to zaštitom mađarskih nacionalnih interesa. 
U odnosu na navode mađarskih nadležnih tijela o tome kako su proveli istragu u Mađarskoj, a na temelju dostavljene dokumentacije iz Republike Hrvatske, u Državnom odvjetništvu imamo samo saznanja koja su navedena u odgovoru i priloženoj dokumentaciji kojim je odbijeno postupanje po zamolnici. Iz tih podataka utvrdili smo kako je u Mađarskoj, a nakon što su zaprimili zahtjev za pružanje međunarodne pravne pomoći ispitivanja osumnjičenika Z. T. H., inicirali postupak čiji je predmet bilo ocjenjivanje jesu li "počinjene radnje kazneno djelo" ili ne, te je tijekom tog postupka Z. T. H. ispitan kao svjedok. 
Dakle, na temelju nama dostavljenih odgovora mađarske strane proizlazi kako nije provedena istraga protiv Z. T. H. u kojoj bi on imao status osumnjičenika, što dovodi u pitanje navode da je protiv njega u Mađarskoj pokrenut ili proveden odgovarajući kazneni postupak.
Prema tome, u smislu čl. 50. Povelje o temeljnim pravima Europske unije i praksi Suda Europske unije, ne može se smatrati da je Z. T. H. pravomoćno osuđen ni pravomoćno oslobođen u Mađarskoj za isto kazneno djelo zbog kojeg USKOK protiv njega vodi istragu u Republici Hrvatskoj, jer u Mađarskoj postupak protiv osumnjičenika Z. T. H. za to kazneno djelo nije pokrenut niti je proveden.  
Samim time, nema zapreka za vođenje postupka protiv Z. T. H. kako se to u pojedinim napisima tvrdi.