Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Održan stručni skup državnoodvjetničkih dužnosnika kaznenih odjela

Kontinuirana edukacija omogućava ujednačeno postupanje državnih odvjetništava s obzirom na primjenu i izmjene relevantnih materijalnih i procesnih propisa, istaknuo je Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Dinko Cvitan zatvarajući ovogodišnji Stručni skup kaznenih odjela, održan od 10. do 12. listopada 2016. u Rovinju, ocijenivši ga vrlo uspješnim i korisnim za daljnji rad državnih odvjetništava. (17. 10. 2016.)

Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan zaključio je kako i ovogodišnji dvodnevni stručni skup u organizaciji Državnog odvjetništva Republike Hrvatske doprinosi spomenutoj edukaciji i ujednačavanju postupanja, ističući njegovu potrebu i važnost za sve državnoodvjetničke dužnosnike u redovnim državnim odvjetništvima te Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Ujedno, pozdravio je predanost u stručnoj edukaciji tijekom proteklih godina s obzirom da ih je obilježila izuzetno intenzivna zakonodavna aktivnost te slijedom toga i potreba upoznavanja s načinom rada i postupanja u predmetima iz nadležnosti kaznenih odjela.

Ovogodišnji program rada obuhvatio je brojne aktualne teme iz djelokruga kaznenih odjela: ustup kaznenog progona i međunarodnu pravnu pomoć uopće, kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja; kaznenopravni i građanskopravni aspekt kaznenog djela protupravne eksploatacije rudnog blaga; nedoumice i kontroverze u primjeni materijalnih i procesnih instituta kod kaznenog djela računalnog kriminaliteta; normativna rješenja i praktičnu primjenu kaznenog djela pranja novca; razgraničenje nasilja u obitelji kao kaznenog djela i prekršaja; kazneno djelo obijesne vožnje; kazneno djelo iz čl. 626. Zakona o trgovačkim društvima sa sudskom praksom; izmjene i dopune Kaznenog zakona u dijelu proširenog oduzimanja imovinske koristi te imovinskopravni zahtjev prema okrivljeniku odgovornoj osobi kada je kaznenim djelom pribavio imovinsku korist za pravnu osobu.
Na stručnom skupu razmatrana je i različita praksa prilikom primjene čl. 404. Zakona o kaznenom postupku; dokazna vrijednosti dokaza izvedenih od strane državnog odvjetnika bez prisutnosti okrivljenika/branitelja; problematika određivanja istražnog zatvora za kaznena djela protiv sigurnosti prometa te uopće neujednačenost u praksi prilikom određivanja istražnog zatvora ili mjera opreza; pitanje stvarne nadležnosti kao posljedice primjene blažeg zakona kod pojedinih kaznenih djela; primjena Zakona o sudovima za mladež u praksi državnih odvjetništava; kao i rad po predstavkama i pritužbama.
Sudionici skupa upoznati su i s aktualnim pitanjima s međunarodnih konferencija u vezi kaznenih djela protiv terorizma i stranih terorističkih osoba; s novim mogućnostima dokazivanja u starim predmetima te s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku.

Rovinj_KO.jpg