Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Postupanje u predmetima ratnih zločina

Kako se u javnosti često ponavljaju tvrdnje da tek nakon donošenja presude Raspravnog vijeća Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju u predmetu protiv Ante Gotovine i Mladena Markača počinju istraživanja u vezi počinjenih ratnih zločina, još jednom navodimo kako je takva percepcija pogrešna budući da se istraživanja provode kontinuirano, o čemu je u velikom dijelu javnost bila izvješćivana putem brojnih  priopćenja državnog odvjetništva. (26. 11. 2012.)

Radi objektivnog informiranja javnosti u dijelu stranice pod nazivom Podaci i stručna izlaganja/Stručni radovi i izlaganja/Postupanje u predmetima ratnih zločina - ažurirani podaci, objavljujemo ažurirani detaljni pregled rada u predmetima ratnih zločina sa svim linkovima na dosadašnja priopćenja.

Rad na predmetima ratnih zločina u članku "Postupanje u procesuiranju ratnih zločina" podijeljen je u dvije cjeline i to:

I. Procesuiranje i istraživanje ratnih zločina i drugih kaznenih djela u vezi s ratom do studenog 2012. godine, u ovom dijelu dane su tablice i podaci o:

a) Radu na ratnim zločinima prije donošenja Strategije sa stanjem do 30. rujna 2012.
b) Postupcima protiv pripadnika Hrvatske vojske i policije zbog ratnih zločina sa stanjem na dan 30. rujna 2012. 
c) Postupcima vođenim zbog kaznenih djela počinjenih tijekom i nakon VRA Oluja - sva kaznena djela

II. Rad na ratnim zločinima nakon donošenja Strategije za istraživanje i procesuiranje ratnih zločina počinjenih u razdoblju od 1991. do 1995. godine i drugi rad na predmetima ratnih zločina podijeljen je u četiri cjeline i to:

a) Napredak s liste nacionalnih prioriteta u zločinima u kojima su počinitelji bili nepoznati
b) Napredak s liste regionalnih prioriteta u zločinima u kojima su počinitelji bili nepoznati
c) Procesuiranja zbog ratnih zločina počinjenih u logorima
d) Progon počinitelja ratnih zločina počinjenih na području drugih država

Osim samih pregleda i tekstualne analize u trećem dijelu rada  obrađene su slijedeće cjeline:

a) Suradnja u regiji - sporazumi državnog odvjetništva
b) Baza podataka ratnih zločina
c) Projekt časnika za vezu i mladih profesionalaca.

U samom tekstu su dane poveznice (linkovi) na ranije objavljena priopćenja koja se odnose kako na rad u pojedinim predmetima tako i na pojedina izvješća.