Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Vrhovni sud prihvatio reviziju i odbijen višemilijunski tužbeni zahtjev

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske (broj Rev-x-968/16-2 od 26. listopada 2016.) prihvaćena je revizija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u zastupanju Republike Hrvatske i preinačena presuda Županijskog suda u Zagrebu od 8. prosinca 2015. i Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 17. svibnja 2013. te je tako odbijen tužbeni zahtjev po kojemu je Republika Hrvatska bila dužna isplatiti prvotužitelju P. d.d. iznos od 140.921.419,00 kuna, drugotužitelju V. d.d. iznos od 68.421.001,97 kuna te trećetužitelju S.z.i.f. d.d. iznos od 61.750.973,35 kuna a sve sa zateznim kamatama. (27. 12. 2016.)

Zakonski zatezne kamate tekuće od 17. svibnja 2013. do isplate po stopi koja se za svako polugodište određuje uvećanjem eskontne stope HNB-a koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za 8 postotnih poena. Tužiteljima je naloženo naknaditi tuženici Republici Hrvatskoj troškove postupka u iznos od 1.835.000,00 kuna s tim da je trećetužitelj dužan naknaditi ovaj trošak umanjen za 192.610,00 kuna (ili 1.642.000,00 kuna) sve u roku od 15 dana.

Temeljem navedene presude završen je dugogodišnji sudski spor koji su tužitelji pokrenuli protiv Republike Hrvatske još 2002. godine radi naknade štete uslijed, kako su oni tvrdili, nepravilnog i nezakonitog rada državne uprave. Tvrdili su da ih je država oštetila u kuponskoj privatizaciji kada je suprotno podzakonskom aktu stavila na listu za dražbovanje dionice nesolventnih i neprofitabilnih društava. U tom postupku potraživali su naprijed navedenu utuženu štetu sa zakonskim zateznim kamatama za razdoblje od 15. ožujka 1999. pa sve do 17. svibnja 2013. kada je donesena prvostupanjska presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Visina utužene štete u ovoj parnici za glavnicu i zatezne kamate iznosila je oko jedne milijarde kuna.

Pravomoćni dio po presudi Županijskog suda u Zagrebu od 8. prosinca 2015. iznosio je za glavnicu i dio zateznih kamata ukupno 414.519.531,68 kuna, a što je uspješno osporilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske podnošenjem revizije Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske završen je dugogodišnji spor u kojem je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u cijelosti uspjelo u zastupanju Republike Hrvatske.