Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Mišljenje Etičkog povjerenstva nije zakašnjelo kao što nije zakašnjelo ni pokretanje stegovnog postupka

 
 
Izjave i navodi objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja kako je pokretanje stegovnog postupka protiv zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske zakašnjelo te nameću zaključak da bi se nešto pokretalo sa zadrškom nisu točne i nisu utemeljene na činjenicama jer Povjerenstvo svoje odluke i mišljenja ne donosi preko noći i samo da pročita navode u medijima ili u komentarima. (30. travanj 2021.) više

Mišljenje Etičkog povjerenstva

 
 
Etičko povjerenstvo je na sjednici održanoj 12. listopada 2020. jednoglasno donijelo, te pozivom na odredbe čl. 118. Zakona o državnom odvjetništvu i čl. 17. i 18. Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva dalo mišljenje kako je članstvo u određenim udrugama u suprotnosti s načelom nepristranosti, načelom dostojanstva i načelom lojalnosti Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika i nespojivo je s obnašanjem dužnosti državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika. (25. studeni 2020.) više

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

 
 
Etičko povjerenstvo je na sjednici održanoj 10. svibnja 2019. donijelo Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva kojim se uređuje djelokrug rada Etičkog povjerenstva te način rada i postupanje Povjerenstva, kao i postupak davanja mišljenja i preporuka Povjerenstva. (9. listopad 2019.) više

Inka Jurišić izabrana za predsjednicu Etičkog povjerenstva

 
 
Članovi Etičkog povjerenstva održali su 22. ožujka 2019. svoju sjednicu na kojoj su izabrali zamjenicu Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Inku Jurišić za predsjednicu Etičkog povjerenstva. (9. travanj 2019.) više

Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

 
 
Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika objavljen je u Narodnim novinama broj 26 od 15. ožujka 2019. i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, a time prestaje važiti Etički kodeks iz 2008. godine. (20. ožujak 2019.) više

Inka Jurišić izabrana za članicu Etičkog povjerenstva

 
 
Zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Inka Jurišić izabrana je na sjednici Proširenog kolegija 1. ožujka 2019. za članicu Etičkog povjerenstva iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika. (5. ožujak 2019.) više

Donesen Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

 
 
Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske proširen sa županijskim i općinskim državnim odvjetnicima te predstavnicima kolegija županijskih i općinskih državnih odvjetništava je, na prijedlog Etičkog povjerenstva, na današnjoj sjednici, nakon razmatranja prijedloga, jednoglasno donio Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. (1. 3. 2019.) više

Darko Klier izabran za predsjednika Etičkog povjerenstva

 
 
Članovi Etičkog povjerenstva održali su 5. listopada 2018. svoju konstituirajuću sjednicu na kojoj su izabrali zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Darka Kliera za predsjednika Etičkog povjerenstva. (26. listopad 2018.) više

Izabrani članovi Etičkog povjerenstva

 
 
Na temelju članka 119. stavka 4. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 67/2018) na danas održanoj sjednici Proširenog kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, nakon provedenog glasovanja, izabrani su članovi Etičkog povjerenstva. (7. rujan 2018.) više

Mišljenje Etičkog povjerenstva

 
 
Etičko povjerenstvo objavljuje Mišljenje o sukladnosti namjeravane registracije obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva jedne državnoodvjetničke dužnosnice s Etičkim kodeksom državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. (25. siječanj 2018.) više

Mišljenje i preporuka Etičkog povjerenstva

 
 
Etičko povjerenstvo objavljuje Mišljenje i preporuku o sukladnosti obavljanja poslova sudskog tumača uz obnašanje državnoodvjetničke dužnosti kao zamjenice općinske državne odvjetnice s Etičkim kodeksom državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. (3. siječanj 2018.) više

Darko Klier predsjednik Etičkog povjerenstva

 
 
Zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Darko Klier te zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku Miroslav Kraljević i zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku Tomo Šoletić održali su 29. studenog 2017. konstituirajuću sjednicu Etičkog povjerenstva i imenovali Darka Kliera za predsjednika tog povjerenstva. (30. 11. 2017.) više

Imenovani članovi Etičkog povjerenstva

 
 
Na temelju članka 14. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) i članka 17. Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, na Proširenom kolegiju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske održanom 13. studenog 2017., nakon provedenog tajnog glasovanja, donesena je odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva za sljedeće četverogodišnje razdoblje. (13. studeni 2017.) više

Mišljenje Etičkog povjerenstva

 
 
Etičko povjerenstvo objavljuje Mišljenje o sukladnosti određenog ponašanja općinske državne odvjetnice s Etičkim kodeksom državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika koje je jednoglasno donijeto nakon što je zaprimilo zahtjev te općinske državne odvjetnice za davanjem mišljenja (28. srpanj 2017.) više

Mišljenje Etičkog povjerenstva

 
 
Etičko povjerenstvo objavljuje Mišljenje o sukladnosti određenog ponašanja županijske državne odvjetnice s Etičkim kodeksom državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika koje je jednoglasno donijeto nakon što je zaprimilo zahtjev Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske za davanjem mišljenja (20. listopad 2016.) više

Obavijest o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

 
 
Radi nadzora poštovanja i tumačenja Etičkog kodeksa osniva se Etičko povjerenstvo koje čine predsjednik i dva člana. Predsjednika Etičkog povjerenstva imenuju članovi iz svojih redova. (11. 10. 2013.) više

Etički kodeks

U prilogu tekstu objavljen je tekst Etičkog kodeksa iz prosinca 2003. godine, kao i tekst Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika donijetog 5. veljače 2008. i objavljenog u Narodnim novinama broj 25 od 27. veljače 2008.
Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske u uvodnom je dijelu teksta Etičkog kodeksa obraćajući se državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika naglasio svrhu i cilj njegovog donošenja sljedećim riječima:

Kolegice i kolege!

Pred vama je tekst Etičkog kodeksa kojeg je dana 29. listopada 2003. usvojio Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske proširen sa županijskim i općinskim državnim odvjetnicima i predstavnicima županijskih i općinskih državnih odvjetništava sa područja pojedinih županijskih državnih odvjetništava.

Nakon usvajanja teksta etički kodeks je prihvaćen od strane natpolovične većine zaposlenih zamjenika državnih odvjetnika i državnih odvjetnika te je u skladu s točkom 3.a Završnih odredbi stupio na snagu.

Kako se to i navodi u Preambuli Općih načela kodeksom državnoodvjetničke etike utvrđena su načela i pravila ponašanja  državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika kojih smo se uvijek dužni pridržavati s ciljem očuvanja i daljnjeg razvoja dostojanstva i ugleda državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela.

Potrebno je napomenuti da etički kodeks ne donosi nova neovisna pravila o stezi i o radnim obvezama koja bi imala za posljedicu odgovornost državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Istina, neka od pravila proizlaze iz postojećih zakona ili unutrašnjih propisa državnog odvjetništva, ali osnovna svrha donošenja etičkog kodeksa je davanje poticaja za daljnje etičko oblikovanje službe državnog odvjetništva s ciljem da i na taj način doprinesemo ugledu državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela.

Kolegice i kolege, nadam se da ćemo u našem daljnjem radu poštivati ova pravila i zajednički ih nadopunjavati s ciljem da postanu skup pravila u kojima će dužnosnici zaposleni u državnom odvjetništvu prepoznavati sami sebe.

Zagreb, 20. prosinac 2003.

S poštovanjem

Glavni državni odvjetnik
Republike Hrvatske

Mladen Bajić