Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava u 2009. godini

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava u 2009. godini sadrži podatke o stanju i kretanju kriminaliteta, poduzetim radnjama u svezi zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske, radu i pravnoj problematici, te materijalnom i kadrovskom stanju.

Prema odredbi članka 40. Zakona o državnom odvjetništvu godišnje izvješće ne sadrži podatke o pojedinim predmetima, što je sukladno i s odredbom članka 125. Ustava Republike Hrvatske (pročišćeni tekst NN 85/10), te člankom 2. Zakona o državnom odvjetništvu, ali i s preporukama Misije neovisnih stručnjaka Europske komisije za ispunjavanje uvjeta za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Stoga je izvješće koncipirano tako da se kroz statističke pokazatelje i iznošenje pojedinih tematskih cjelina prikazuje stanje i kretanje kriminaliteta, te zaštita imovine Republike Hrvatske, a sve kako bi Hrvatski sabor i temeljem izvješća mogao dati ocjenu o stanju kriminaliteta i njegovoj opasnosti za društvo u cjelini, o kvaliteti zaštite imovine Republike Hrvatske te, ako to ocijeni potrebnim, naložiti poduzimanje nužnih mjera.

Sadržaj:

1. Uvod
2. Zakonske, kadrovske i materijalne osnove za rad državnog odvjetništva
3. Rad državnog odvjetništva
 3.1. Rad na kaznenim predmetima
 3.2. Rad na građanskim i upravnim predmetima
 3.3. Ostali poslovi iz nadležnosti državnog odvjetništva
4. Završne konstatacije i prijedlozi
5. Zaključci
6. Dodatak: tablice i grafikoni