Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Imenovani članovi Etičkog povjerenstva

Na temelju članka 14. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) i članka 17. Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, na Proširenom kolegiju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske održanom 13. studenog 2017., nakon provedenog tajnog glasovanja, donesena je odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva za sljedeće četverogodišnje razdoblje. (13. studeni 2017.)

Za članove Etičkog povjerenstva na vrijeme od četiri godine imenovani su:

1. Darko Klier, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
2. Miroslav Kraljević, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku,
3. Tomo Šoletić, zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.

Etičko povjerenstvo djeluje radi nadzora poštovanja i tumačenja Etičkog kodeksa i čine ga predsjednik i dva člana, a predsjednika Etičkog povjerenstva imenuju članovi iz svojih redova.