Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Izmijenjenom odredbom članka 231 stavak 1. Zakona o kaznenom postupku istraga više nije tajna

Slijedom napisa na pojedinim internetskim portalima kao i komentarima šire javnosti na te tekstove o ponovnom "curenju informacija" u dva istražna predmeta Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta; a radi točnog informiranja javnosti; podsjećamo kako je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, 145/2013) izmijenjena odredba članka 231 na način da je tom izmjenom određeno kako je istraga nejavna. (9. 10. 2014.)
Nejavnost istrage znači da pojedinim radnjama u istrazi za razliku od rasprave ne mogu prisustvovati nepozvane osobe, ali da sam sadržaj tih radnji nije tajan i nema kaznenog djela ako se taj sadržaj objavi.
Također, potrebno je ukazati kako okrivljenici i njihovi branitelji, pa i oštećenici, nakon što su ispitani, imaju pravo uvida u spis te pravo kopiranja svih dijelova spisa. Kako su pred više mjeseci provedene dokazne radnje koje su predmet napisa, to su pojedine stranke ili njihovi branitelji koristili pravo uvida u spis i imaju kopije pojedinih dijelova spisa.
Državno odvjetništvo s obzirom na navedeno zakonsko rješenje ne može utjecati na objavu zapisnika ili snimki provedenih radnji. Samo pod uvjetima pod kojima se može rasprava proglasiti tajnom (članak 388. Zakona), moguće je rješenjem odrediti tajnost ili cijele istrage ili pojedinih radnji u istrazi, te pod daljnjim uvjetom, ako bi javno objavljivanje podataka iz istrage utjecalo na utvrđivanje činjenica i prikupljanje dokaza u određenom postupku. Ti uvjeti nisu bili ispunjeni u predmetima u kojima je objavljen sadržaj radnji.
Državno odvjetništvo nije dalo ni zapisnike ni snimke i smatra kako nema mjesta objavljivanju sadržaja dokaznih radnji u predmetima u kojima istraga nije dovršena jer objavljivanje sadržaja može utjecati na postupak. Međutim, državno odvjetništvo nema načina da spriječi u ovim, ali i drugim slučajevima objavljivanje sadržaja pojedinih radnji u istrazi s obzirom na gore navedenu odredbu članka 231 stavak 1. Zakona o kaznenom postupku.