Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2015. godinu

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje Izvješće o stanju i kretanju prijavljenog kriminaliteta u prethodnoj godini, o predmetima u svezi sa zaštitom imovinskih interesa Republike Hrvatske, pravnoj problematici u pojedinim područjima te o pregledu organizacije i stanja kadra. (29. 4. 2016.)

Izvješće je sastavljeno na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), a sukladno stavku 2. istog članka, u izvješću se upozorava na stanje i djelovanje pravnog sustava, nedostatke u zakonodavstvu i unutarnjem poslovanju državnog odvjetništva, pri čemu se, gdje god je to moguće, daju i prijedlozi radi mogućeg unapređenja rada na pojedinim područjima.

Izvješće sadrži prikaz stanja na pojedinom području iz djelokruga državnih odvjetništava, kao i pregled njihovog rada, statističke pokazatelje po pojedinim tematskim cjelinama, pokazatelje o uspješnosti u postupcima, o materijalnom stanju i stanju kadrova državnog odvjetništva. 

Cjeloviti statistički pokazatelji o radu državnih odvjetništava te odgovarajući grafikoni su, osim što su dijelom navedeni u tekstualnom dijelu izvješća, na kraju izvješća i to, u najvećoj mogućoj mjeri, slijedeći metodologiju iz ranijih godina, sve kako bi se olakšalo donošenje ocjene o učinkovitosti kaznenog progona i o potrebi unapređenja zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske.

U završnim dijelovima dani su prijedlozi o tome što bi s aspekta propisa, ljudskih potencijala, materijalnih i financijskih uvjeta rada te ostalih relevantnih pitanja valjalo poduzeti za unapređenje rada državnih odvjetništava kao i zaključci koji iz izvješća proizlaze.

Napominjemo, sukladno članku 125. Ustava Republike Hrvatske i članku 2. Zakona o državnom odvjetništvu izvješće ne sadrži podatke o pojedinim predmetima.

Izvješće je dostavljeno Hrvatskom saboru kako bi, ako to ocijeni potrebnim, Hrvatski sabor mogao zauzeti stajališta u svezi sa stanjem i kretanjem kriminaliteta te utvrditi obveze nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela radi poboljšanja učinkovitosti kaznenog progona i unaprjeđenja zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske.