Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2016. godinu

Na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine 76/09, 153/09,116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15 – u daljnjem tekstu ZDO) Državno odvjetništvo Republike Hrvatske sačinilo je Izvješće o stanju i kretanju prijavljenog kriminaliteta u 2016. godini, o predmetima u svezi sa zaštitom imovinskih interesa Republike Hrvatske, pravnoj problematici u pojedinim područjima, pregledu organizacije i stanja kadra. (16. 5. 2017.)

Ujedno, na temelju članka 40. stavka 2. ZDO-a, u ovom Izvješću upozorava se na stanje i djelovanje pravnog sustava, nedostatke u zakonodavstvu i unutarnjem poslovanju državnog odvjetništva, pri čemu se, gdje je to ocjenjeno potrebnim, daju i prijedlozi usmjereni daljnjem unapređenju rada na pojedinim područjima djelovanja državnih odvjetništava.

Slijedom navedenog, Izvješće za 2016. godinu sadrži prikaz stanja na pojedinom području rada iz djelokruga državnih odvjetništava, pregled tog rada, statističke pokazatelje po pojedinim tematskim cjelinama, pokazatelje o uspješnosti u postupcima te o materijalnom stanju i stanju kadrova državnog odvjetništva, dok, sukladno članku 125. Ustava Republike Hrvatske i članku 2. ZDO-a, ne sadrži podatke o pojedinim predmetima.

Sve naprijed navedeno iznosi se u Izvješću kako bi sukladno članku 40. stavku 3. ZDO-a Hrvatski sabor, ako to ocijeni potrebnim, mogao zauzeti stajališta u svezi sa stanjem i kretanjem kriminaliteta i utvrditi obveze nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela u cilju poboljšanja učinkovitost kaznenog progona i unaprjeđenja zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske.

Izvješće o stanju i kretanju prijavljenog kriminaliteta u 2016. godini je objavljeno u prilogu.