Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2010. godini

Izvješće o radu državnih odvjetništava za 2010. godinu sadrži pregled rada državnih odvjetništava, statističke pokazatelje po pojedinim tematskim cjelinama, podatke o uspješnosti u postupcima te o materijalnom i kadrovskom stanju državnog odvjetništva.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je, sukladno čl. 40. Zakona o državnom odvjetništvu dužno podnijeti Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske izvješće o radu u prethodnoj godini, koje prema citiranom zakonu treba sadržavati podatke o stanju i kretanju kriminaliteta, poduzetim radnjama u svezi zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske, radu državnih odvjetništava na području kaznenog, građansko-upravnog prava, pravnoj problematici pojedinih područja, kao i podatke o materijalnom i kadrovskom stanju. Pored toga izvješćem se može upozoriti na stanje i djelovanje pravnoga sustava, nedostatke u zakonodavstvu i unutarnjem poslovanju državnog odvjetništva. 

Sadržaj:
1. Uvod
2. Zakonske, kadrovske i materijalne osnove za rad državnog odvjetništva
3. Rad državnog odvjetništva
 3.1. Rad na kaznenim predmetima
 3.2. Rad na građanskim i upravnim predmetima
 3.3. Ostali poslovi iz nadležnosti državnog odvjetništva
4. Završne konstatacije i prijedlozi
5. Zaključci
6. Dodatak; tablice i grafikoni