Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Je li Zakonom propisano trajanje pojedinih faza postupka?

Zakonom o kaznenom postupku i Zakonom o državnom odvjetništvu je propisano trajanje postupka u državnom odvjetništvu, za razliku od toga prethodna faza otkrivanja i trajanje postupka pred sudom ograničeno je samo rokovima zastare kaznenog progona.

Rokovi za donošenje odluke  u državnom odvjetništvu i trajanje postupka određeni su sljedećim propisima.

- Člankom 217. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku propisano je da je državni odvjetnik dužan donijeti nalog o provođenju istrage u roku od devedeset dana od upisa kaznene prijave u upisnik kaznenih prijava (članak 205. stavak 4.). Dakle, u redovitom postupku (županijska nadležnost) državni odvjetnik u navedenom roku mora odlučiti o prijavi.

- Nadalje, člankom 230. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku propisano je da je državni odvjetnik dužan završiti istragu u roku od šest mjeseci, u protivnom je dužan izvijestiti Glavnog državnog odvjetnika o razlozima zbog kojih istraga nije završena. Glavni državni odvjetnik iz opravdanih razloga može produžiti istragu. To ujedno znači ako istraga nije završena u roku od šest mjeseci i nije traženo produženje po proteku petnaest dana od dana dovršetka istrage (petnaest dana je vrijeme za donošenje odluke po dovršenoj istrazi), smatra se da je državni odvjetnik odustao od progona ako nije podignuta optužnica.
Nigdje u Zakonu o kaznenom postupku nema odredbe (osim roka zastare) kojom bi bile propisane takve posljedice u slučaju ako prijava nije podnesena odnosno donesena presuda. 

- Odredbom članka 68. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu određeno je kako je za kaznena djela za koja se vodi skraćeni postupak državni odvjetnik dužan u roku od šest mjeseci od upisa kaznene prijave u upisnik kaznenih prijava donijeti odluku o kaznenoj prijavi. Viši državni odvjetnik može na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika rok od šest mjeseci produljiti za još šest mjeseci.

Upravo činjenica da su za državnog odvjetnika  propisani rokovi utječe na vrijeme trajanja postupka u državnom odvjetništvu.

Ako tome dodamo da oštećenici, ali i osumnjičenici uvijek mogu tražiti izvješće o tome je li prijava riješena, nadalje da se na Internet stranici državnog odvjetništva objavljuju podaci o primljenim i riješenim prijavama i drugim predmetima za područja pojedinih državnih odvjetništava, za očekivati je od autora koji prate rad pravosudnih tijela da prije nego što prozovu državno odvjetništvo za dugotrajnost postupka provjere koliko je dugo trajao postupak u državnom odvjetništvu.