Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Kada je državno odvjetništvo odgovorno za dužinu trajanja postupka?

Od trenutka počinjenja kaznenog djela pa do donošenja pravomoćne presude možemo razlikovati nekoliko faza u kojima od okolnosti pojedinog slučaja ili rada različitih tijela zavisi dužina trajanja postupka. Stoga, samo vrijeme od počinjenja kaznenog djela do donošenja presude možemo grubo podijeliti u tri dijela, i to:

a) Vrijeme od počinjenja djela, do otkrivanja počinitelja i podnošenja kaznene prijave državnom odvjetniku.

Kako državno odvjetništvo nije tijelo otkrivanja nego tijelo kaznenog progona tako ne može biti odgovorno za brzo i učinkovito prikupljanje potrebnih podataka i dokaza i otkrivanje počinitelja. Međutim, potrebno je naglasiti kako u pojedinim slučajevima i uz izuzetno požrtvovan rad tijela otkrivanja može proći značajno vrijeme od  počinjenja do otkrivanja počinitelja i podnošenja prijave (svjedoci su nedostupni, nužna je međunarodna suradnja, itd.).

b) Vrijeme od početka kaznenog progona do odluke o prijavi odnosno optuženju

Kazneni progon u skladu s člankom 2. stavak 5. Zakona o kaznenom postupku započinje upisom kaznene prijave u upisnik kaznenih prijava (članak 205. stavak 4. Zakona) ili svakom radnjom ili mjerom ograničenja osobnih prava i sloboda koju poduzima nadležno tijelo, a ta radnja je usmjerena na razjašnjavanje sumnje da je određena osoba počinila kazneno djelo.

Dakle, to je vrijeme u kojem državni odvjetnik provodi izvide ili nalaže njihovo provođenje i zavisno od brzine njegovog odlučivanja o tome što će zatražiti, koji su mu podaci i dokazi potrebni, ali i od vremena u kojem drugi odgovore na njegova traženja, zavisi trajanje ove faze postupka.

c) Postupak nakon potvrđivanje optužnice do pravomoćnosti presude

Dužina trajanja postupka pred sudom zavisi kako od procesne discipline stranaka tako i od rada i načina odlučivanja suda u svezi pojedinih radnji u postupku.