Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

LISTA KANDIDATA ZA DRŽAVNU ŠKOLU

Lista kandidata za Državnu školu, 31. prosinca 2010.

LISTA KANDIDATA ZA DRŽAVNU ŠKOLU

1.   ERCEGOVIĆ DARIA…………………………………………….. 95,5 
2.   ĐENIĆ KORNELIJA……………………………………………... 92
3.   RAKOVAC GORDANA......................................... 92 
4.   LISAC LUCIJA……………………………………………………..  91,5 
5.   VARGOVIĆ BORIS……………………………………………….  91
6.   LELJAK ALEKSANDRA…………………………………………  89,9 
7.   SEKOVANIĆ ANA………………………………………………..  89,7
8.   ĆAĆIĆ KATARINA……………………………………………….  89,5 
9.   ROŠIĆ LJERKA…………………………………………………... 89,3
10. SABLJARIĆ STJEPAN …………………………………………. 89,2 
11. BRADVIĆ JASNA………………………………………………... 88,8 
12. KLENOVIĆ IRENA………………………………………………. 88,6 
13. KRNEŽIĆ KOVAČIĆ MARIJA………………………………. 88,6    
14. BOŽIĆ MAJA……………………………………………………...  88,2   
15. OSREČAK JADRANKA…………………………………………  88,1 
16. ČIŽMEK MAJA………………………………………………….... 88   
17. JURINA GABRIJEL………………………………………………  87,9 
18. ŠTIGLIĆ ANAMARIA…………………………………………..  87,9 
19. KOVAČIĆ NELI…………………………………………………..  87,5 
20. PUKLIN BRANIMIR…………………………………………….  87,5
21. STIPANIČEV JELENA………………………………………….  87,4
22. PRIMC PETRA……………………………………………………..  86,2 
23. BERTOVIĆ MARIJANA…………………………………………  86,1 
24. HRAŠĆANEC HRVOJE………………………………………….  85,8 
25. MARAČIĆ IVANA………………………………………………...  85,7
26. ŠIMAC SANJA……………………………………………………..  85,4
27. DRUŠKO ĐURO…………………………………………………..  84,7 
28. KALČIĆ DUNJA…………………………………………………..  84,7
29. SMOLJAN LUKA………………………………………………...  84,7 
30. KURTOVIĆ SANDRA……………………………………………  84,2 
31. BARNA IVAN....................................................  84,1 
32. MIHOCI IVICA…………………………………………………...  83,7
33. PRANIĆ DANIJELA………………………………………………  83,5
34. KUREŠIĆ KARMEN……………………………………………..  82,5 
35. LUKETIĆ ANTONIJA……………………………………………  82,5 
36. MIŠE SEBASTIAN……………………………………………….  81,7
37. KUTNJAK DAVOR……………………………………………….  80,4 
38. VRBIČEK ŽELJKA……………………………………………….  80,2 
39. PIŠKOREC ANA…………………………………………………  80,5
40. GLIGIĆ ZORANA……………………………………………….  78,7