Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Ne postoji zakonski osnov za pokretanje prekršajnih postupaka protiv predlagatelja kandidacijskih lista

Povodom obavijesti Državnog izbornog povjerenstva o neispunjavanju zakonske obveze o zastupljenosti pripadnosti oba spola na kandidacijskim listama na izborima zastupnika u Hrvatski sabor (u I.-XI. izbornoj jedinici), koja je dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zaključilo je da ne postoji zakonski osnov za pokretanje prekršajnih postupaka protiv predlagatelja kandidacijskih lista za izbore zastupnika u Hrvatski sabor, održane 8. studenog 2015., na kojima se nije nalazilo najmanje 40 posto pripadnika oba spola, te stoga spomenutu obavijest neće dostavljati nadležnim državnim odvjetništvima. (11. 2. 2016.)

Naime, člankom 21.a Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor uvedena je obveza predlagateljima stranačkih i neovisnih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor da prilikom utvrđivanja i predlaganja lista poštuju načelo ravnopravnosti spolova i vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na listama, i određeno je da je kandidacijska lista u skladu s tim načelima ako je na listi najmanje 40 posto pripadnika svakog spola te je propisano da lista, na kojoj nije zastupljeno najmanje 40 posto pripadnika svakog spola, nije pravovaljana.

Međutim, Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., ukinuta je posljednja rečenica toga članka: "Lista na kojoj nije zastupljeno najmanje 40 posto pripadnika svakog spola nije pravovaljana." Time je ukinuta sankcija koja je za nepoštivanje uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca na listama bila predviđena tim zakonom.

Odredbom članka 15. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova također je propisana obveza da su političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji, prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i za izbor članova u Europski parlament, dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama te je određeno kako osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u tijelima političkog i javnog odlučivanja niža od 40 posto.

Članak 15. stavak 2., određuje kako se postupno povećanje podzastupljenog spola do propisanih 40 posto mora postići najkasnije prigodom provedbe trećih redovitih izbora od dana stupanja na snagu toga Zakona, a isti je stupio na snagu 15. srpnja 2008.

Zakon o ravnopravnosti spolova, u članku 35., propisuje i prekršajnu odgovornost za političke stranke i druge ovlaštene predlagatelje, koji prilikom predlaganja kandidacijskih lista ne poštuju načelo ravnopravnosti spolova i ne vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izborima, te, u slučaju izbora zastupnika u Hrvatski sabor, predviđa novčanu kaznu od 50.000,00 kuna.

Iz obrazloženja Odluke Hrvatskog sabora od 7. prosinca 2012., kojom se ne daje vjerodostojno tumačenje članka 15. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, proizlazi kako se svi pobrojani izbori, dakle izbori za članove predstavničkih tijela jedinice lokalnih, područnih (regionalnih) samouprava, za zastupnike u Hrvatski sabor te za članove u Europski parlament, moraju sagledavati u smislu odredbi posebnih propisa kojima je uređena njihova provedba, pa s obzirom da su uređeni različitim propisima, kojima su utvrđena različita pravila za njihovo provođenje, navedeni izbori predstavljaju zasebne izborne institute.

U skladu s navedenim je i točka 117.1. naprijed citirane Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, u kojoj se ističe kako se postupno povećanje podzastupljenog spola na listama kandidata za izbore za zastupnike u Hrvatski sabor (do praga od 40 posto) mora postići najkasnije prigodom provedbe trećih redovitih izbora od dana stupanja na snagu tog zakona, a to bi, "ne bude li u međuvremenu izvanrednih izbora, bili izbori za 9. saziv Hrvatskog sabora (najvjerojatnije 2019.)."

Slijedom svega navedenog proizlazi, kako je "treće redovite izbore" od stupanja na snagu Zakona o ravnopravnosti spolova potrebno utvrđivati za svaki izborni institut zasebno te kako su, sukladno tomu, izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održani 8. studenog 2015. bili drugi redoviti izbori, na kojima još nije postojala zakonska obveza propisana člankom 15. u vezi članka 12. Zakona o ravnopravnosti spolova, pa tako u konkretnom slučaju nema niti uvjeta za primjenu prekršajne odredbe predviđene člankom 35. istog zakona, odnosno za pokretanje prekršajnih postupaka protiv predlagatelja izbornih lista.

O svemu navedenom, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske uputilo je pisanu obavijest Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.