Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Nema nezakonitosti u kupnji zemljišta u mjestu Doli na Pelješcu (04. 01. 2010.)

Povodom informacija objavljenih u sredstvima javnog priopćavanja o  navodno sumnjivim kupovinama zemljišta na poluotoku Pelješcu, u mjestu Doli, a koje otkupljuju tvrtke Profektus grupa d.d., IGH i Konstruktor, USKOK je  proveo izvide te zatražio očitovanja i pribavljanje cjelokupne dokumentacije. Tijekom izvida  pribavljena su izvješća Ureda za sprečavanje pranja novca, Porezne uprave – Područnih ureda Zagreb i Split, te Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije.

Iz rezultata provedenih izvida proizlazi da u konkretnom slučaju nisu ostvarena obilježja kaznenog djela. Na temelju izvršenih provjera utvrđeno je da se radi o kupnji zemljišta od većeg broja fizičkih osoba, radi izgradnje turističkog kompleksa u mjestu Doli na području općine Dubrovačko Primorje. Navedeno zemljište ne nalazi se na samoj trasi buduće autoceste Zagreb – Split – Dubrovnik, već u njenoj blizini, te prikupljena saznanja ne upućuju na zaključak da je zemljište otkupljivano s namjerom kasnije prodaje Hrvatskim autocestama. Osim navedenog, lokacija zemljišta u blizini obale ukazuje na plan izgradnje turističkog kompleksa koji je, što potvrđuje i dostavljena nam dokumentacija, zamišljen još 2005. godine. Uključivanje trgovačkih društava Konstruktor i IGH u projekt trgovačkog društva Profektus grupa d.d. je poslovna odluka tih trgovačkih društava, a opravdanost ulaska u navedenu investiciju stvar je procjene i odluke Uprava navedenih društava kao i odgovornost u slučaju neuspjeha projekta.

Realizacija navedenog projekta ovisi o financijskim mogućnostima investitora, kao i od prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije čija je izrada u tijeku.  Postupak izrade i usvajanja prostornog plana, kao i predviđanje moguće izgradnje turističkog kompleksa na tom području predmet je ocjene stručnjaka i nadležnih institucija, kao i urbanističke strategije Republike Hrvatske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Nadalje, temeljem podataka Porezne uprave proizlazi da su svi predmetni ugovori, sukladno zakonskim propisima, prijavljivani nadležnim poreznim upravama. Osim toga, Ured za sprečavanje pranja novca nema saznanja da su za navedena trgovačka društva evidentirane sumnjive novčane transakcije.

U navedenom predmetu, na temelju provedenih izvida te dostavljenih izvješća i očitovanja, nema relevantnog stupnja sumnje da su prilikom kupnje navedenih zemljišta ostvarena obilježja kaznenog djela, te je predmet zatvoren.