Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Netočne su i neosnovane tvrdnje da "policija i državno odvjetništvo nisu poduzeli sve mjere koje su trebali poduzeti"

Povodom brojnih upita,te velikog interesa javnosti glede današnjeg zahtjeva Državnog odvjetništva Republike Hrvatske odnosno pitanja "zašto Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta nije dao nalog za uhićenje odnosno zašto policija nije uhitila zastupnika u Hrvatskom saboru" i privela ga pritvorskom nadzorniku, smatramo potrebnim skrenuti pozornost na odredbu članka 75. Ustava Republike Hrvatske koja propisuje:
"Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru.
Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora." (9. 12. 2010.)

Prema st. 3. istog članka zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja Hrvatskoga sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. Zateći u izvršenju kaznenog djela znači da je ta osoba upravo tada činila kazneno djelo i zatečena je u tome.
Kako u ovom slučaju nije riječ o zaticanju u izvršenju kaznenog djela to bez odobrenja Hrvatskog sabora zastupnik nije mogao biti lišen slobode, jer se pod lišenjem slobode podrazumijeva svaka radnja i mjera kojom se nekoj osobi ograničava sloboda kretanja.

U konkretnom slučaju USKOK je donio nalog o provođenju istrage, a zatim je cijeneći kako postoje osnove za određivanje istražnog zatvora, u skladu s citiranim člankom Ustava Republike Hrvatske, zatražio odobrenje za uhićenje, s obzirom da se tek nakon davanja odobrenja za uhićenje, zastupnik u Hrvatskom saboru ili druga osoba koja ima imunitet može uhititi.

Hrvatski sabor je traženo odobrenje dao danas u 17 sati i tek je nakon toga postalo pravno moguće uhititi osobu koja je imala imunitet.

Odmah po primitku pisanog odobrenja Hrvatskog sabora, USKOK je zatražio od policije postupanje u skladu sa čl. 107. ZKP-a. Prema toj odredbi policija je ovlaštena uhititi osobu za koju postoje osnove sumnje da je počinila kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, za koje je propisana kazna zatvora tri ili više godina, kad postoji neki od razloga za određivanje istražnog zatvora iz čl. 123. ovog Zakona.

USKOK je također, u skladu s čl. 217. st. 4. ZKP-a, sucu istrage podnio zahtjev da se protiv osumnjičenika odredi istražni zatvor.

Ove radnje je bilo potrebno poduzeti kako bi u slučaju bijega osumnjičenika, što je vjerojatno u ovom slučaju, mogla biti raspisana međunarodna tjeralica i nakon toga biti podnesen nalog za ekstradiciju osumnjičenika zemlji u kojoj bude uhićen.

Iz svega naprijed iznesenog je vidljivo da je USKOK postupao u skladu s Ustavom i zakonom te je poduzeo sve radnje na koje je bio ovlašten. Uhićenje zastupnika Hrvatskog sabora bez odobrenja bilo bi ne samo protuzakonito već bi se time počinilo i kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode iz čl. 124. st. 2. Kaznenog zakona.