Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

OBAVIJEST O TESTIRANJU I RAZGOVORU S KANDIDATIMA PO NATJEČAJU

OBAVIJEST O TESTIRANJU I RAZGOVORU S KANDIDATIMA PO NATJEČAJU

 

       REPUBLIKA HRVATSKA
     DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
  URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
 


OBAVIJEST O TESTIRANJU I RAZGOVORU S KANDIDATIMA PO NATJEČAJU
 
objavljenom u Narodnim novinama broj 89/11 od 29. srpnja 2011., za radna mjesta daktilografa - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, s mjestom rada u Zagrebu.
Plaća radnog mjesta daktilografa utvrđena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 112/01, 7/02-ispr., 17/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 77/10, 113/10 i 22/11).
Testiranje  i razgovor  s kandidatima obavit će se 8. rujna 2011. (u četvrtak) s početkom u 11 sati, na adresi Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,
u Zagrebu, Gajeva 30a.
Testiranje će se sastojati od pisanog dijela i testiranja rada na računalu, a testiranju mogu pristupiti prijavljeni kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete.
Pisani test sastojat će se od pitanja iz područja reguliranih sljedećim propisima:
- Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10),
- Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11),
(DIO PRVI, DIO DRUGI, DIO ČETVRTI - Glava XI),
- Poslovnik državnog odvjetništva (NN 156/09),
- Zakon o USKOK-u (NN 76/09, 116/10 i 57/11),
(GLAVE I, II, III i V),
- Zakon o državnim službenicima (NN 92/05,  107/07,  27/08  i 49/11)
(1. Dio, 2. Dio i 10. Dio).
 Nakon pisanog testa obavit će se testiranje rada na računalu (kratak prijepis, diktat i izrada tabele).
S kandidatima koji uspješno prođu testiranja Komisija će obaviti razgovor.
Ukoliko se kandidati ne odazovu pozivu za testiranje i razgovor, smatrat će se  da je  povučena  prijava za natječaj.
 

Komisija za provedbu javnog natječaja