Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Uvodna riječ Glavnog državnog odvjetnika

Državno odvjetništvo je, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava.

Državnoodvjetnička organizacija sastoji se od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, 15 županijskih državnih odvjetništva, 22 općinska državna odvjetništva i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kao posebnog državnog odvjetništva.
U kaznenom postupku državni odvjetnici ovlašteni su i dužni progoniti počinitelje kaznenih djela, a u građansko-upravnim postupcima poduzimati pravne radnje radi zaštite imovinskih prava Republike Hrvatske i drugih osoba koje državno odvjetništvo zastupa.

Suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te procesuiranje ratnih zločina i zaštita imovine Republike Hrvatske, kao i u proteklom razdoblju, prioriteti su u radu državnog odvjetništva.

Državno odvjetništvo, u okviru aktivnosti koje poduzima kao tijelo kaznenog progona, od građana, državnih tijela i pravnih osoba prima prijave, podneske i izjave radi poduzimanja radnji sukladno svojim ovlastima. Stoga su nam za efikasan rad državnog odvjetništva neophodni povjerenje građana, dobra međuinstitucionalna suradnja, prvenstveno s tijelima koja su nadležna za otkrivanje kaznenih djela, te međunarodna suradnja s tužiteljima drugih država kao i sa međunarodnim organizacijama. To su područja na čijem unaprjeđenju državno odvjetništvo kontinuirano radi.

Osim navedenog, a kako bi u segmentu progona počinitelja kaznenih djela kao i segmentima zaštite imovine Republike Hrvatske, zaštite zakonitosti i temeljnih ustavnih vrijednosti Republike Hrvatske bili što uspješniji, potrebno je usvajanje novih znanja kroz stalnu edukaciju državnih odvjetnika. U tom procesu posebnu je pozornost potrebno posvetiti novim, sofisticiranim oblicima kriminaliteta koji su u pravilu transgraničnog karaktera. Jednako tako je važno i nadalje pratiti razvoj europskih standarda i trendova kako bi ih državno odvjetništvo implementiralo u svom budećem radu.

 Glavni državni odvjetnik 
Republike Hrvatske 
Dinko Cvitan

Dinko_Cvitan_GDO_RH.jpg