Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o pismenom testiranju kandidata

Obavijest o pismenom testiranju kandidata za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike

OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA
ZA UPIS U DRŽAVNU ŠKOLU ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE


Temeljem članka 26. stavka 2. Zakona o Pravosudnoj akademiji (Narodne novine broj 153/09), na pismeno testiranje za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike, pozivaju se:

kandidati koji su položili pravosudni ispit prije stupanja na snagu Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (Narodne novine broj 84/08 i 75/09).

Pismeno testiranje će se sastojati od izrade tri radnje, sukladno članku 26. stavku 3. Zakona o Pravosudnoj akademiji, na način da će kandidat svaki dan pisati po jednu od radnju iz određenog pravnog područja,
sljedećim redoslijedom:

- građansko pravo (24. studenog 2010. od 10:00 do 18:00 sati),
- kazneno pravo (25. studenog 2010. od 10:00 do 18:00 sati),
- trgovačko, radno ili upravno pravo (26. studenog 2010. od 10:00 do 18:00 sati).

Prilikom dolaska na testiranje kandidat je dužan predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, a tijekom izrade pisanih radnji kandidat smije kao dopuštena pomagala koristiti tekstove propisa s komentarom. Dopuštena pomagala kandidati sami donose na pisani ispit.

Ako je kandidat osoba s invaliditetom te postoji potreba za dodatnim pomagalima, iste je dužan sam donijeti.

Na pismenom testiranju kandidat može ostvariti najviše 100 bodova, a bodovi koje ostvari izjednačuju mu se kao bodovi ostvareni na pravosudnom ispitu.

Testiranja će se održati 24., 25. i 26. studenog (srijeda, četvrtak i petak) 2010. godine u vremenu od 10:00 do 18:00 sati, u paviljonu 8 (ulaz Jug I) na Zagrebačkom velesajmu, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb.

Molimo kandidate, da zbog velikog broja osoba koje dolaze na testiranje, a kako se ne bi stvarala nepotrebna gužva, dođu na spomenutu adresu najmanje 30 minuta prije početka testiranja.

O rezultatima pismenog testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Pravosudne akademije (www.pak.hr).

Pravosudna akademija
Zagreb