Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o provjeri znanja kandidata

Obavijest o provjeri znanja kandidata za zamjenike općinskih državnih odvjetnika u Općinskim državnim odvjetništvima u Čakovcu - Kazneni odjel (NN 139/11 od 5. prosinca 2011.), te u Dubrovniku-Kazneni odjel, u Pazinu - Kazneni odjel, u Rijeci - Kazneni odjel, u Vinkovcima - Kazneni odjel, u Virovitici - Kazneni odjel i u Vukovaru - Kazneni odjel, Narodne novine 141/11 od 7. prosinca 2011. (5. 1. 2012.)

              REPUBLIKA HRVATSKA
       DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Zagreb, 5. siječnja 2012.

O B A V I J E S T
O PROVJERI ZNANJA KANDIDATA
ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH DRŽAVNIH ODVJETNIKA U OPĆINSKIM DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA
u Čakovcu-Kazneni odjel (NN 139/11 od 5. prosinca 2011.) te Dubrovniku-Kazneni odjel, Pazinu-Kazneni odjel, Rijeci-Kazneni odjel, Vinkovcima-Kazneni odjel, Virovitici-Kazneni odjel i Vukovaru-Kazneni odjel (NN 141/11 od 7. prosinca 2011.)

Na temelju čl. 157a. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu (NN 76/09,  153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11) u postupku prvog imenovanja na mjesto zamjenika državnog odvjetnika Državnoodvjetničko vijeće će provesti postupak provjere znanja za kandidate koji ispunjavaju uvjete za mjesto zamjenika državnog odvjetnika.

Obavještavamo Vas da će se provjera znanja održati:
u ponedjeljak, 16. siječnja 2012. godine u vremenu od 8 do 14 sati
u prostorijama Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, A. Kovačića 1 
(III kat – računalna dvorana).

Provjera znanja provodi se sukladno Pravilniku o načinu, provođenju i ocjenjivanju provjere znanja i razgovora kandidata u postupku imenovanja na državnoodvjetničku dužnost (Narodne novine 49/11), te se sastoji od pisanja jedne radnje koja predstavlja donošenje i izradu državnoodvjetničke odluke, utemeljene na konkretnom spisu predmeta, ovisno o državnom odvjetništvu za koje su se kandidati javili na oglas za državnoodvjetničkog dužnosnika.

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, a tijekom pisanja radnje kandidati se mogu koristiti zakonskim tekstovima s komentarom, koje sami donose na provjeru znanja.

Kandidati pisane radnje izrađuju pod osobnom zaporkom. Ukoliko kandidat na pisanu radnju stavi bilo kakvu oznaku ili potpis temeljem kojeg bi ga se moglo identificirati, biti će isključen iz sudjelovanja u daljnjem postupku imenovanja na državnoodvjetničku dužnost.

Tijekom provjere znanja  zabranjeno je korištenje mobilnih i drugih tehničkih uređaja, te bilo kakvih drugih aktivnosti u cilju nedopuštenih načina izrade radnje, poput prepisivanja, savjetovanja i slično. Kandidati koji budu koristili nedopuštena sredstva, ili se budu služili nedopuštenim aktivnostima, oduzet će se radnja i uskratiti pravo na sudjelovanje u daljnjem postupku imenovanja na državnoodvjetničku dužnost.

Kandidat koji ne pristupi pismenoj provjeri znanja smatrat će se da je odustao od prijave na oglas.
 
Molimo Vas da na navedenu adresu, na kojoj će se održati testiranje, dođete 20 minuta ranije, kako bismo mogli izvršiti sve potrebne pripreme i započeti sa testiranjem na vrijeme.

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE