Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju i razgovoru s kandidatima po natječaju

Sukladno rješenju Odbora za državnu službu klase: UP/II-112-07-09-01/1414 urbroj: 566-01/3-09-3 pozivaju se kandidati koji su pristupili na testiranje 15. rujna 2009., a povodom natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 61 od 27. svibnja 2009., te ispravka natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 64 od 3. lipnja 2009. za prijem na radno mjesto savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, da pristupe na novo testiranje i razgovor  koji će se obaviti 9. ožujka 2010. u 9,30 sati na adresi Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, 10000 ZAGREB, Gajeva 30a.

 Testiranje će se sastojati od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, poznavanja propisa iz Zakona o državnom odvjetništvu, Poslovnika državnog odvjetništva, Zakona o državnim službenicima i Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, kao i provjere poznavanja rada na računalu i to praktičnog poznavanja operativnih sustava, rada s datotekama i rada s office programima na praktičnim primjerima. Testiranje će obuhvatiti i provjeru poznavanja stranog jezika – engleskog jezika i to rješavanjem pisanog testa i provjeru sposobnosti konverzacije.

 Pisani test kojim se provjerava poznavanje ustavnog ustrojstva i poznavanja rada pravosudnih tijela sastojati će se od pitanja reguliranih slijedećim propisima:

- Ustav RH
- Zakon o državnom odvjetništvu
- Zakon o USKOK-u
- Poslovnik državnog odvjetništva
- Zakon o državnim službenicima

S kandidatima koji uspješno prođu testiranje komisija će obaviti razgovor.

 Ukoliko se ne odazovete pozivu za testiranje i razgovor smatrati će se da ste povukli prijavu na natječaj.


         RAVNATELJ

         Dinko Cvitan