Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, objavljenom u Narodnim novinama 138/09 od 18. studenoga 2009.

       REPUBLIKA HRVATSKA
      DRŽAVNO ODVJETNŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

 

Na temelju odredbe članka 4. i članka 9. do 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 8/06, 8/07 i 13/08) prijavljeni kandidati za radno mjesto daktilografa, objavljenog u Narodnim novinama 138/09 od 18. studenoga 2009.. godine, koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju propisane i objavljene uvjete u javnom natječaju

 

o b a v j e š t a v a j u     s e


da će se testiranje održati 8. veljače 2010. u 10,00 sati
u prostorijama Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, 10000 Zagreb, Gajeva 30a

Opis poslova:
- obavlja sve daktilografske poslove po diktatu, prepisivanje rukopisa i drugih tekstova, prijepis s diktafona, obavlja poslove zapisničara, obavlja upis dokumenata u računalni sustav i izrađuje potrebne obrasce za izvješća i za razne obavijesti, popunjava određene obavijesti prema propisanim obrascima pod nadzorom odgovorne osobe, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja, zamjenika ravnatelja i tajnika Ureda.
Podaci o plaći:
- podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01,38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08) koja je objavljena na web stranici http://www.nn.hr/
Testiranje će se sastojati od pisanog dijela i testiranja rada na računalu.

Pisani test sastojat će se od pitanja iz područja reguliranih sljedećim propisima:

- Zakon o USKOK-u (NN 88/01, 12/02, 33/05, 48/05, 76/07 i 76/09)
- Ustavno ustrojstvo RH: Ustav RH (NN 41/01 – pročišćeni tekst NN 55/01)
- Zakon o državnim službenicima (NN 92/05 i 27/01)
- Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09)
- Pravilnik o unutarnjem poslovanju u državnom odvjetništvu (NN 156/09)
- Sustav državne uprave (NN 190/03)

Nakon pisanog testa obavit će se testiranje rada na računalu (kratak prijepis, diktat i izrada tabele).
Kandidati koji su zadovoljili na svakom dijelu testiranja, odmah pristupaju razgovoru s komisijom (intervju).
Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Nakon provedenog testiranja intervjua Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema sveukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju.

Komisija za provedbu javnog natječaja