Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za prijam na radno mjesto informatički referent u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (24.06.2015.)

                           

          REPUBLIKA HRVATSKA
        DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
   URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
  I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA


Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12; u daljnjem tekstu: Uredba) te sukladno Natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 56 od 22. svibnja 2015. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, za radno mjesto informatički referent, dana 24. lipnja 2015. oglašava se sljedeća


OBAVIJEST


I. Testiranje kandidata za radno mjesto informatički referent u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Ured), održati će se dana 6. srpnja 2015. s početkom u 10,00 sati u prostorijama Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, Gajeva 30a.

II. Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima sukladno članku 10. Uredbe.

III. Testiranje će se sastojati od pisanog testa provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i od provjere znanja mjerodavnih zakonskih odredbi iz sljedećih pravnih izvora:

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14)
- Zakon o Uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta (Narodne novine broj: 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12 i 148/13) (Glava II. članci 3. do 12. i  Glava III. članci 29. do 34.)
- Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13 i 33/15) (Dio prvi - Opće odredbe, Dio drugi - Glava I., Dio četvrti – Glave IX. i XI.)
- Zakon o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 1/15) (1. Dio - uvodne odredbe, 2. Dio – I. i II. poglavlje, 4. Dio – 1. Odjeljak, 4. Odjeljak, 5. Odjeljak i 6. Odjeljak, 10. Dio – 1. Odjeljak)

IV. Testiranje će se također sastojati od pisanog testa poznavanja rada na računalu i rada operativnih sustava (Windows 7 i Windows server 2008) te poznavanje rada računalne mreže.

V. Testiranju mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) neće priznati niti ocijeniti.

VI. Nakon provedbe pisanog dijela testiranja, na razgovor s Komisijom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina u pisanom dijelu testiranja, a sve sukladno članku 13. Uredbe. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku pisanog dijela testiranja, time da će kandidati biti obaviješteni o rezultatima testiranja i rasporedu održavanja razgovora s Komisijom. Razgovor s Komisijom biti će proveden i vrednovan sukladno članku 14. Uredbe.

VII. Smatra se da je kandidat povukao svoju prijavu na javni natječaj ukoliko nije pristupio testiranju te se više neće smatrati kandidatom.

VIII. Sukladno članku 4. rednom broju 8. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda informatički referent obavlja poslove održavanja računalnog sustava i mreže te je zadužen za njihovo upravljanje, pruža pomoć korisnicima informatičkih resursa, sudjeluje u dokaznim radnjama snimanja kao stručna osoba, upisuje podatke u računalne baze podataka, obavlja poslove upisa i jednostavne obrade i razmjene elektroničkih (digitalnih) dokumenata te obavlja i druge odgovarajuće poslove.

IX. Plaća za radno mjesto informatičkog referenta određena je člankom 3. podstavkom c) točkom 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj:  37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13 i 52/13).

U Zagrebu, dana 24. lipnja 2015.

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA