Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto savjetnik/ica u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (12. lipanj 2017.)

                 REPUBLIKA HRVATSKA
              DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
         URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE 
        I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 74/10, 142/11 i 53/12; u daljnjem tekstu: Uredba) te sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 47/2017 od 17. svibnja 2017. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, na radno mjesto savjetnik/ica, dana 12. lipnja 2017. oglašava se sljedeća


OBAVIJEST

I. Testiranje kandidata za radno mjesto savjetnik/ica u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Ured), održat će se dana 29. lipnja 2017. s početkom u 9,00 sati u prostorijama Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, Gajeva 30a.

II. Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima sukladno članku 10. Uredbe.

III. Testiranje će se sastojati od pisanog testa provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te od provjere znanja mjerodavnih zakonskih odredbi iz sljedećih pravnih izvora:

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14)
- Kazneni zakon (Narodne novine broj: 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)
- Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14)
- Zakon o Uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta (Narodne novine broj: 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12 i 148/13)
- Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15)

IV. Testiranje će se također sastojati od izrade meritorne državnoodvjetničke odluke. Prilikom izrade meritorne državnoodvjetničke odluke kandidati se mogu služiti zakonima, koje su dužni ponijeti sa sobom.

V. Testiranju mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Također, kandidatima nije dozvoljeno koristiti se zakonima, drugom literaturom ili bilješkama, osim prilikom izrade meritorne državnoodvjetničke odluke. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) neće priznati niti ocijeniti.

VI. Nakon provedbe pisanog dijela testiranja, na razgovor s Komisijom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina u pisanom dijelu testiranja, a sve sukladno članku 13. Uredbe. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku pisanog dijela testiranja, time da će kandidati biti obaviješteni o rezultatima testiranja i rasporedu održavanja razgovora s Komisijom. Razgovor s Komisijom bit će proveden i vrednovan sukladno članku 14. Uredbe.

VII. Smatra se da je kandidat povukao svoju prijavu na javni natječaj ukoliko nije pristupio testiranju te se više neće smatrati kandidatom.

VIII. Sukladno članku 4. rednom broju 17. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda savjetnik pomaže ravnatelju ili njegovom zamjeniku u radu, izrađuje nacrte odluka i druge podneske te obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputama ravnatelja ili njegovog zamjenika druge stručne poslove predviđene zakonom i propisima donesenim na osnovi zakona i godišnjim rasporedom poslova.

IX. Plaća za radno mjesto savjetnika/ice određena je člankom 10. podstavkom d) točkom 5., Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj:  37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).


KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA