Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o usmenom razgovoru

Obavijest o usmenom razgovoru s kandidatima za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike (29. lipanj 2012.) 

             REPUBLIKA  HRVATSKA
       DRŽAVNOODVJETNIČKO  VIJEĆE

O B A V I J E S T
o održavanju usmenih razgovora s kandidatima
za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike


Sukladno Pravilniku o provođenju i ocjenjivanju pisanog i usmenog ispita za upis kandidata u državnu školu za pravosudne dužnosnike od 18. studenog 2010., u postupku za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike obaviti će se usmeni razgovori s kandidatima koji su na pisanom ispitu ostvarili 83 boda i više te su psihološko testirani.

Usmeni razgovori (sukladno odredbi čl. 10. Pravilnika) održati će se u prostorijama Državnoodvjetničkog vijeća, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 271/VII, u dane 10., 11. i 12. srpnja 2012. za slijedeće kandidate: 

               Ime i prezime                                          bodovi

1.

KATIĆ TINA

95

2.

FILIPOVIĆ IVANA

93

3.

ADAMOVIĆ ANJA

92

4.

JUROŠ SNJEŽANA

92

5.

KRALJEVIĆ BARBARA

92

6.

PAVIĆ MARINA

92

7.

ŠEPELJ NADEŽDA

92

8.

ŠTEFAN IVA

92

9.

DRKULEC LJUDEVIT

91

10.

DUJIĆ NIKOLINA

91

11.

FEREK-TEŠKI IVANA

91

12.

LIBL VEDRAN

91

13.

ŽUGAJ ANDRIJANA

91

14.

BOROVIĆ NATAŠA

90

15.

KRALJEVIĆ LOVORKA

90

16.

MEANDŽIJA MARIO

90

17.

MIŠKOVIĆ SVEN

90

18.

PARAĆ SENKA

90

19.

VIDOVIĆ MAJA

90

20.

CVEČIĆ ANA

89

21.

VUKOTIĆ ELENA

89

22.

KRNJAK DENIS

88

23.

LAPTALO MEDARIĆ TIHANA

88

24.

MATIJAŠEVIĆ KATARINA

88

25.

ŠKVORC LANA

88

26.

JAZBEC SONJA

87

27.

MARKOVIĆ SONJA

87

28.

PERIĆ RADONIĆ KARMEN

87

29.

VLK DARIJA

87

30.

PILJA NIKOLINA

86

31.

PRESEČKI MARINA

86

32.

VUKŠA OREŠKOVIĆ MARIJANA

86

33.

ZDUNIĆ KATARINA

86

34.

BAŠEK SKRBA ZLATA

85

35.

GRGA IVANJEK TINA

85

36.

LUKETIĆ ANTONIJA

85

37.

PIŠKOREC ANA

85

38.

PUTANEC JOSIPA

85

39.

RADOSAVLJEVIĆ MIRNA

85

40.

TOMIĆ ŠIME

85

41.

VIDOVIĆ ŽELJANA

85

42.

BRAKUS IVA

84

43.

ĐULA DRAGANA

84

44.

KATIĆ NIKOLINA

84

45.

KUREČIĆ NENAD

84

46.

PLEJIĆ PETAR

84

47.

PODBREŽNJAK MILETIĆ MELANIJA

84

48.

RASTOVAC MIHAELA

84

49.

RUŽIĆ NENA

84

50.

VUČINIĆ ALEKSANDRA

84

51.

BARNA IVAN

83

52.

BUŠKOVIĆ MARIJA

83

53.

JELAŠ ANITA

83

54.

JOHA PETRIĆ NIVES

83

55.

JURLINA MAJA

83

56.

KREZIĆ IVANA

83

57.

MAJDANDŽIĆ ANTONIJA

83

58.

MUSTAČ KUREČIĆ MELITA

83

59.

NIKOLIĆ KREŠIMIR

83

60.

ŠIMUNDIĆ ANIMIRA

83

61.

UKIĆ TEA

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O točnom rasporedu, odnosno vremenu i datumu održavanja usmenog razgovora za pojedinog kandidata, svaki će kandidat s popisa biti obaviješten putem elektronske pošte. Ukoliko netko od kandidata ne primi obavijest na svoju e-mail adresu, može se obratiti izravno Državnoodvjetničkom vijeću.

Državnoodvjetničko vijeće