Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Odluka o odabiru ponude i Odluka o poništenju postupka

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, nakon pregleda i ocjene ponuda pristiglih u otvorenom postupku javne nabave motornih vozila putem financijskog leasinga, objavljuje Odluku o odabiru ponude koja je ostvarila najveći broj bodova sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, kao i Odluku o poništenju postupka javne nabave u odnosu na nabavu jednog osobnog automobila. (4. kolovoz 2021.) više

Naputak, službena bilješka i nalog za plaćanje

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Naputak o načinu naplate vlastitih prihoda – usluge preslika i snimki spisa predmeta, te službenu bilješku i nalog za plaćanje. (24. lipanj 2021.) više

Poziv za dostavu ponuda

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje poziv za dostavu ponuda za najam opreme za centralizirani sustav ispisa (jednostavna nabava). (8. lipanj 2021.) više

Plan nabave

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje izmjenu i dopunu plana nabave za 2021. godinu za ovo državno odvjetništvo. (2. lipanj 2021.) više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave osobnog vozila putem financijskog leasinga (jednostavna nabava). (27. travanj 2021.) više

Dopuna objave od 6. travnja 2021. - Izmjena roka poziva

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu dopunjuje objavu od 6. travnja 2021. odnosno objavljuje dokument o izmjeni roka dostave ponuda za nabavu vozila. (19. travanj 2021.) više

Pravilnik

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave. (15. travanj 2021.)
više

Dokumentacija o nabavi

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje dokumentaciju o nabavi za otvoreni postupak javne nabave osobnih vozila putem financijskog leasinga. (14. travanj 2021.)
više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje plan nabave (treća izmjena) za ovo državno odvjetništvo za 2021. godinu. (13. travanj 2021.)
više

Poziv za dostavu ponuda

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog vozila putem financijskog leasinga (jednostavna nabava). (6. travnja 2021.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje plan nabave (druga izmjena) za ovo državno odvjetništvo za 2021. godinu. (2. travanj 2021.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje plan nabave (izmjena i dopuna) za ovo državno odvjetništvo za 2021. godinu. (22. ožujak 2021.)
više

Registar ugovora

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. (15. ožujak 2021.) više

Odluka

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Odluku o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. (26. veljača 2021.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje plan nabave za ovo državno odvjetništvo za 2021. godinu. (22. veljača 2021.)
više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje plan nabave za ovo državno odvjetništvo za 2021. godinu. (15. veljača 2021.)
više

Financijski plan

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje financijski plan za 2021. godinu i projekcije financijskog plana za 2022. i 2023. godinu. (11. veljača 2021.) više

Izvješće o pristupu informacijama

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu. (10. veljača 2021.)
više

Financijski plan

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje financijski plan za 2021. godinu i projekcije financijskog plana za 2022. i 2023. godinu. (8. veljača 2021.)
više

Financijski izvještaj

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu. (5. veljača 2021.)
više

Financijski izvještaj

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu. (4. veljača 2021.)
više

Financijski izvještaj

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu. (2. veljača 2021.)
više

Obavijest

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje obavijest sukladno članku 80. stavku 2. točci 1. Zakona o javnoj nabavi. (2. veljača 2021.)
više

Financijski plan

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje financijski plan za 2021. godinu i projekcije financijskog plana za 2022. i 2023. godinu. (1. veljača 2021.) više

Izvješće o pristupu informacijama

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu. (28. siječanj 2021.)
više

Izvješće o pristupu informacijama

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu. (25. siječanj 2021.)
više

Plan nabave

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje plan nabave za ovo državno odvjetništvo za 2021. godinu. (22. siječanj 2021.)
više

Kućni red

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Kućni red. (8. siječanj 2021.) više

Pravilnik

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom od 26. listopada 2020. (10. studeni 2020.) više

Odluka

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Odluku o organizaciji rada koja se primjenjuje od 9. studenog 2020. (9. studeni 2020.)
više

Registar ugovora

 
 
Županijsko državno odvjentištvo u Zagrebu objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. (26. listopad 2020.) više

Poziv za dostavu ponuda

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Poziv za dostavu ponuda za "Sistematske preglede službenika i namještenika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu" - Jednostavna nabava. (26. listopad 2020.) više

Poziv za dostavu ponuda

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Poziv za dostavu ponuda za "Sistematske preglede službenika i namještenika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu" - Jednostavna nabava. (12. listopad 2020.) više

Pravilnik

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Pravilnik o postupanju unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe. (25. rujan 2020.) više

Kućni red

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje izvadak iz Kućnog reda koji se odnosi na građane. (24. rujan 2020.) više

Odluke i naputak

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Odluku o proceduri stvaranja Ugovornih obveza u tom državnom odvjetništvu, Odluku o ispravku Odluke o načinu postupanja u postupcima jednostavne nabave u tom državnom odvjetništvu i Naputak o načinu naplate vlastitih prihoda–usluge preslika i snimki spisa predmeta. (29. lipanj 2020.) više

Poziv za dostavu ponuda

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Poziv za dostavu ponuda za "Najam opreme za centralizirani sustav ispisa" (Jednostavna nabava). (15. lipanj 2020.) više

Odluka o organizaciji rada

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Odluku o organizaciji rada i Odluku o kretanju u prostorijama zgrade s primjenom od 18. svibnja 2020. (14. svibanj 2020.) više

Registar ugovora

 
 
Županijsko državno odvjentištvo u Zagrebu objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2020. godinu. (17. travanj 2020.) više

Registar ugovora

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Registar ugovora. (8. travanj 2020.) više

Registar ugovora

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje registar ugovora. (24. veljača 2020.) više

Financijski plan

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje financijski plan za 2020. godinu. (24. veljača 2020.) više

Financijski plan

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje financijski plan za 2020. godinu. (14. veljača 2020.) više

Financijski izvještaj

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu. (7. veljača 2020.) više

Financijski izvještaj

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu. (7. veljača 2020.) više

Financijski izvještaj

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu. (6. veljača 2020.) više

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave. (3. veljača 2020.) više

Izvješće o pristupu informacijama

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu. (27. siječanj 2020.) više

Poziv za dostavu ponuda

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga sistematskog pregleda službenika i namještenika (jednostavna nabava). (21. siječanj 2020.) više

Financijski plan

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje financijski plan za 2020. godinu. (15. siječanj 2020.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje plan nabave za 2020. godinu. (15. siječanj 2020.) više

Plan nabave

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan nabave za 2020. godinu. (3. siječanj 2020.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje plan nabave za 2020. godinu. (2. siječanj 2020.) više

Registar ugovora

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu. (4. studeni 2019.) više

Procedure

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje dokumente procedura. (4. studeni 2019.) više

Dokumentacija

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Pravilnik o korištenju službenog vozila, Proceduru blagajničkog poslovanja i Proceduru o izdavanju i obračunavanju putnih naloga. (30. listopad 2019.) više

Obavijest

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje obavijest sukladno odredbama članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi. (3. rujan 2019.) više

Poziv za dostavu ponuda

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Poziv za dostavu ponuda za "Najam opreme za centralizirani sustav ispisa" - Jednostavna nabava. (30. svibanj 2019.) više

Obavijest

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, kao javni naručitelj, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi Glave III., Poglavlja 8. Zakona o javnoj nabavi. (30. svibanj 2019.) više

Financijski plan

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje financijski plan za 2019. godinu. (27. svibanj 2019.) više

Plan prijma na stručno osposobljavanje

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2019. godinu. (27. svibanj 2019.) više

Financijski plan

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Financijski plan za 2019. godinu. (4. ožujak 2019.) više

Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata za tople napitke te hladne napitke i slatke proizvode. (28. veljača 2019.) više

Obavijest

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje obavijest sukladno članku 80. stavku 2. točci 1. Zakona o javnoj nabavi. (25. veljača 2019.) više

Financijski izvještaj

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu. (6. veljača 2019.) više

Registar ugovora

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. (6. veljača 2019.) više

Financijski izvještaj

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu. (6. veljača 2019.) više

Plan nabave

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan nabave za 2019. godinu. (6. veljača 2019.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Plan nabave za 2019. godinu. (6. veljača 2019.) više

Financijski izvještaj

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu. (6. veljača 2019.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan nabave za 2019. godinu. (6. veljača 2019.) više

Izvješće o pristupu informacijama

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu. (1. veljača 2019.) više

Registar ugovora

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. (21. prosinac 2018.) više

Izmjena i dopuna plana nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje II. izmjenu i dopunu plana nabave za 2018. godinu. (19. prosinac 2018.) više

Registar ugovora

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. (29. lipanj 2018.) više

Dopuna plana nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje I. dopunu plana nabave za 2018. godinu. (26. lipanj 2018.) više

Registar ugovora

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. (6. lipanj 2018.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, naknadno, objavljuje Plan nabave za 2017. godinu. (30. svibanj 2018.) više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 
 
U skladu s odredbom članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu (nadopuna 2017. i novi sklopljeni ugovori 2018.). (27. travanj 2018.)
više

Odluka

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje odluku o načinu postupanja u postupcima jednostavne nabave. (28. ožujak 2018.) više

Izvješće o pristupu informacijama

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu. (15. veljača 2018.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan nabave za 2018. godinu. (12. veljača 2018.) više

Plan nabave

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan nabave za 2018. godinu. (9. veljača 2018.) više

Izvješće o pristupu informacijama

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu. (9. veljača 2018.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Plan nabave za 2018. godinu. (9. veljača 2018.) više

Financijski izvještaji

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu. (5. veljača 2018.) više

Financijski izvještaji

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu. (2. veljača 2018.) više

Financijski izvještaji

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu. (2. veljača 2018.) više

Registar ugovora i Pravilnik

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Obavijest o sprječavanju sukoba interesa u području javne nabave, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave kao i druge dokumente. (30. studeni 2017.) više

Registar ugovora

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. (23. studeni 2017.) više

Registar ugovora

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Registar ugovora za 2017. godinu. (17. svibanj 2017.) više

Plan nabave

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan nabave za 2017. godinu. (10. ožujak 2017.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Plan nabave za 2017. godinu. (7. ožujak 2017.) više

Financijski izvještaji

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu. (6. veljača 2017.) više

Financijski izvještaji

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu. (3. veljača 2017.) više

Financijski izvještaji

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagreb objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu. (2. veljača 2017.) više

Registar ugovora

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. (9. studeni 2016.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Plan nabave za 2016. godinu. (16. svibanj 2016.) više

Registar ugovora

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Registar ugovora za 2016. godinu. (27. travanj 2016.) više

Plan nabave

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan nabave za 2016. godinu. (27. travanj 2016.) više

Plan prijma

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan prijma na stručno osposobljavanje u 2016. godini. (13. travanj 2016.) više

Registar ugovora

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, sukladno članku 21. st. 4. Zakona o javnoj nabavi objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. (1. ožujak 2016.) više

Financijski izvještaji

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu. (8. veljača 2016.) više

Financijski izvještaji

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, sukladno članku 27. st. 1. i 2. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15), objavljuje Financijski izvještaj za 2015. godinu. (8. veljača 2016.) više

Financijski izvještaji

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje set financijskih izvještaja za 2015. godinu. (5. veljača 2016.) više

Izvješće o pristupu informacijama

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu. (2. veljača 2016.) više

Registar ugovora

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. (13. 5. 2015.) više

Glavni financijski izvještaj

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama objavljuje Glavni financijski izvještaj sastavljen temeljem članka 19. Pravilnika o Financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. (5. 5. 2015.) više

Plan prijma na stručno osposobljavanje

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu. (3. travanj 2015.) više

Plan prijma na stručno osposobljavanje

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu. (4. ožujak 2015.) više

Financijski izvještaji

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, prema novom Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN broj 3/15) te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (NN broj 15/15), objavljuje financijske izvještaje odnosno set financijskih izvještaja. (25. veljače 2015.) više

Financijski izvještaji

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama, prema novom Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN broj 3/15) te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (NN broj 15/15), objavljuje financijske izvještaje odnosno set financijskih izvještaja i bilješke. (25. veljače 2015.) više

Financijski izvještaji

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, prema novom Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN broj 3/15) te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (NN broj 15/15), objavljuje financijske izvještaje odnosno set financijskih izvještaja. (24. veljače 2015.) više

Financijski izvještaji

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru, prema novom Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN broj 3/15) te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (NN broj 15/15), objavljuje financijske izvještaje odnosno set financijskih izvještaja i bilješke. (24. veljače 2015.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan nabave za 2015. godinu. (24. veljače 2015.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru objavljuje Plan nabave za 2015. godinu. (24. veljače 2015.) više

Plan nabave

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama objavljuje Odluku i Plan nabave za 2015. godinu. (24. veljače 2015.) više

Plan nabave

 
 
Plan nabave za Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu za 2015. godinu. (13. veljače 2015.) više

Plan prijma

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u tom državnom odvjetništvu za 2014. godinu. (30. srpnja 2014.) više

Registar ugovora

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. (15. 7. 2014.) više

Plan prijma

 
 
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u tom državnom odvjetništvu za 2014. godinu. (8. 4. 2014.) više

Plan nabave

 
 
Plan nabave za Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu za 2014. godinu. (1. travnja 2014.) više

Plan nabave

 
 
Plan nabave za Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu za 2014. godinu. (1. travnja 2014.) više

Plan nabave

 
 
Plan nabave za Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama za 2014. godinu. (1. travnja 2014.) više

Plan nabave

 
 
Plan nabave za Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru za 2014. godinu. (19. ožujka 2014.) više

Registar ugovora

 
 
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. (14. 10. 2013.) više

Plan nabave

 
 
Plan nabave za Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru za 2013. godinu (22. ožujka 2013.) više

Plan nabave

 
 
Plan nabave za Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu za 2013. godinu (18. ožujak 2013.) više

Plan nabave

 
 
Plan nabave za Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama za 2013. godinu (5. ožujak 2013.) više

Plan nabave

 
 
Plan nabave za Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu za 2013. godinu. (5. ožujka 2013.) više

Planovi nabave

 
 
Planovi nabave za Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu za 2012. godinu (7. svibanj 2012.) više

Plan nabave

 
 
Plan nabave za Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama za 2012. godinu (7. svibanj 2012.) više

Plan nabave

 
 
Plan nabave za Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru za 2012. godinu (7. svibanj 2012.) više