Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obrasci zahtjeva za davanje očitovanja temeljem čl. 51. Zakona o rudarstvu

Izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu (NN-41/11) u članku 51. dodan podstavak 3. kojim je propisano da osobe koje sudjeluju na natječaju za dodjelu koncesije svojoj ponudi moraju priložiti očitovanje Državnog inspektorata i DORH da se protiv ponuditelja ne vode postupci s osnove nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina.

Prilikom traženja očitovanja često su navedeni nepotpuni podaci uslijed čega je potrebno tražiti dodatne podatke  što sve usporava postupak dodjele koncesije.

Kako bi Državno odvjetništvo na zahtjev ponuditelja moglo u zakonom predviđenim rokovima  dati očitovanje to je na zajedničkom sastanku na kojem su sudjelovali predstavnici Državnog  inspektorata,  Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprave za rudarstvo i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske dogovoreno da će Državno odvjetništvo izraditi obrasce zahtjeva za davanje očitovanja temeljem članka  51. Zakona o rudarstvu koji su dostavljeni Ministarstvu gospodarstva, Upravi za rudarstvo, PROMINS, HGK i Obrtničkoj komori, a također se objavljuju na Internet stranici Državnog odvjetništva kako bi bili  dostupni svim zainteresiranim osobama.

U prilogu su slijedeći obrasci:
1. Zahtjev za izdavanje očitovanja iz članka 51. Zakona o rudarstvu - za potrebe
    raspisanog natječaja
2. Zahtjev za izdavanje očitovanja temeljem čl. 51. Zakona o rudarstvu, a usvezi čl. 5. i 
    čl. 12. Uredbe o prijenosu odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i ugovora o
    koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina
3. Zahtjev za izdavanje očitovanja temeljem čl. 51., a u svezi  čl. 135.a  Zakona o
    rudarstvu - radi produženja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina
4. Zahtjev za izdavanje očitovanja temeljem  članka 65. stavak 2. Zakona o rudarstvu -
    radi sklapanja dodatka ugovoru o koncesiji