Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obustava natječaja

Na temelju članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10) ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta  donosi

O D L U K U

I.


Djelomično se obustavlja postupak  prijama u državnu službu službenika za radno mjesto daktilografa – 2 izvršitelja s mjestom rada u Zagrebu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 89/11 od 29. listopada 2011., iz razloga što je za 3 oglašena slobodna  radna mjesta daktilografa  s mjestom rada u Zagrebu, na provjeri znanja, sposobnosti, vještina, intervjuu i postupku sukladno Zakonu o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, zadovoljio samo 1 kandidat. 

II.


Ova Odluka objavit će se na web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Ministarstva uprave.

 

 


        
        RAVNATELJ

        Dinko Cvitan