Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obustava ranijih natječaja

Na temelju članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10) ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta  donosi

O D L U K U

I.

Obustavljaju se  postupci prijama u državnu službu po raspisanim javnim natječajima  za popunu slobodnih radnih mjesta:

- administrativnog referenta za prijam i otpremu pošte
(„Narodne novine“ broj 117/07),
- daktilografa
(„Narodne novine“ broj  67/09),
-  savjetnika u Osijeku
(„Narodne novine“ broj 122/09),
- daktilografa
(„Narodne novine“ broj 138/09) i
 - savjetnika u Zagrebu
(„Narodne novine“ broj 88/10).

II.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Ministarstva uprave.

 

        
        RAVNATELJ

        Dinko Cvitan