Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Odbačena je kaznena prijava protiv Dubravke Šuice

Nakon što je Gradska organizacija SDP-a Dubrovnika podnijela USKOK-u kaznenu prijavu protiv Dubravke Šuice zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, vezano za izgradnju javne gradske garaže u Dubrovniku, provedena je detaljna kriminalistička obrada kojom je utvrđeno da imenovana nije počinila navedeno kazneno djelo, te je doneseno rješenje o odbačaju kaznene prijave. (30. 6. 2009.)
U kaznenoj prijavi je bilo navedeno da je Dubravka Šuica, kao gradonačelnica Grada Dubrovnika, sklopila Sporazum o osiguranju zasnivanjem hipoteke na nekretnini prema kojem Grad Dubrovnik, kao založni dužnik, zalaže u korist jedne banke nekretnine u vlasništvu Grada Dubrovnika, radi osiguranja naplate iznosa od 12.542.145 eura, a koji iznos je na temelju Ugovora o kreditu iz kolovoza 2007. godine odobren TD Garaže Dubrovnik.
Tijekom kriminalističke obrade prikupljena je sva relevantna dokumentacija te su provedeni opsežni izvidi. Utvrđeno je da je doista sklopljen Sporazum o osiguranju zasnivanjem hipoteke na nekretnini. Odluku o sklapanju navedenog Sporazuma nije donijela gradonačelnica nego Gradsko poglavarstvo Grada Dubrovnika. Nadalje, Sporazum nije potpisala gradonačelnica već ga je potpisao zamjenik gradonačelnice. Gradsko poglavarstvo donijelo je odluku o sklapanju takvog Sporazuma u namjeri rješavanja problema parkiranja u Dubrovniku, dakle, u interesu Grada, a ne u namjeri da mu se prouzroči šteta ili da se nekome pribavi protupravna imovinska korist. Osim navedenog, Sporazum je raskinut prije puštanja sredstava odobrenog kredita u opticaj, a uknjižba prava zaloga na nekretninama Grada Dubrovnika je brisana.
Iz svega navedenog proizlazi da Dubravka Šuica, kao gradonačelnica Grada Dubrovnika, nije zloupotrijebila svoj položaj, niti je u konkretnom slučaju za Grad Dubrovnik nastupila bilo kakva šteta.