Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Odbačena je kaznena prijava protiv predsjednika i članova Upravnog odbora HFP-a te predsjednika HFP-a

Nakon što je  USKOK zaprimio kaznenu prijavu protiv  predsjednika i članova Upravnog odbora HFP-a te predsjednika HFP-a zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti i nesavjesnog rada u službi, vezano za prodaju dionica TD Hoteli Srebreno d.d. i praćenje izvršenja ugovora o prodaji, provedena je detaljna kriminalistička obrada, kojom je utvrđeno da nema osnovane sumnje da su prijavljenici počinili navedena kaznena djela, te je doneseno rješenje o odbačaju kaznene prijave.
U kaznenoj prijavi se navodi da su predsjednici i članovi Upravnog odbora HFP-a te predsjednici HFP-a donijeli odluku o prodaji dionica TD Hoteli Srebreno d.d.  kupcu TD HUP ZAGREB d.d., nakon pozivanja ponuđača na dostavu dopuna ponuda, što je prema navodima iz prijave  protivno pravilima prodaje dionica, te da nisu poduzeli sve radnje radi osiguranja da kupac ispuni preuzetu obvezu ulaganja u hotelski kompleks TD Hoteli Srebreno d.d..
Tijekom kriminalističke obrade prikupljena je sva relevantna dokumentacija te su provedeni opsežni izvidi. Utvrđeno je da je Upravni odbor HFP-a donio odluku o prodaji 315.258 dionica TD Hoteli Srebreno d.d. Srebreno  (što predstavlja 65,41% temeljnog kapitala), kupcu TD HUP ZAGREB d.d., za kupoprodajnu cijenu  u iznosu od 33.105.000,00 kuna te uz obvezu ulaganja u društvo iznosa od 320.000.000,00 kuna. Utvrđeno  je da su ponuđači nakon otvaranja ponuda pozvani na dopunu ponuda, a što je u  skladu sa odredbom čl.10. Pravilnika o prodaji dionica, udjela, stvari i prava javnim prikupljanjem ponuda (NN br. 44/96), koji propisuje da nadležno tijelo može odlučiti da se od svih ponuditelja zatraži dopuna ponuda.  U postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača nisu utvrđene nepravilnosti. Vezano za izvršenje preuzetih obveza utvrđeno je da je kupac TD HUP ZAGREB d.d.  ispunio sve ugovorene obveze osim obveze ulaganja. Tako je  kupac u roku od 5 dana o dana zaključenja ugovora platio kupoprodajnu cijenu od 33.105.000,00 kuna, a nakon toga je  izmirio obveze društva prema  državnom proračunu, vjerovnicima, kreditorima, dobavljačima, radnicima te drugim pravnim i fizičkim osobama u ukupnom iznosu od 14.891.178,73 kuna.  U odnosu na obvezu ulaganja utvrđeno je da ista nije dospjela budući da još uvijek ne postoje formalni uvjeti određeni ugovorom  o prodaji, odnosno ne postoji cjelovita prostorno-planska dokumentacija potrebna za ishođenje dozvola za gradnju, a što potvrđuju tijela lokalne samouprave, HFP i nadležno ministarstvo, čime objektivno nisu stvoreni uvjeti da bi kupac započeo sa provođenjem plana ulaganja. Nadalje je utvrđeno da kupac poduzima radnje radi stvaranja formalnih uvjeta za početak ulaganja i  izvršenje preuzete obveze, pa je tako izradio više idejnih projekata, nudio financiranje izrade prostorno-planske dokumentacije, predlagao načine rješenja spornih imovinsko-pravnih odnosa sa općinom te podnio zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, a koje prijedloge je općina odbila.  
Iz svega navedenog proizlazi da prijavljenici nisu počinili  prijavljena kaznena djela, a u konkretnom slučaju nije ni nastala šteta za Republiku Hrvatsku.