Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Odbačena kaznena prijava protiv gradonačelnika Velike Gorice

USKOK je odbacio kaznenu prijavu protiv Dražena Barišića zbog kaznenog djela  zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavak 1. i 4. Kaznenog zakona. (12. 7. 2010.)

Klub Vijećnika SDP-a Gradskog vijeća Grada Velike Gorice podnio je kaznenu prijavu protiv Dražena Barišića  zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337.  KZ-a počinjenog na način da je kao gradonačelnik Grada Velike Gorice aktivirao zadužnicu, koju je TVG d.o.o. dalo kao sredstvo osiguranja u svezi Ugovora o zajmu kojim je Grad Velika Gorica pozajmio sredstva i time blokirao račun tog Društva, a sve to radi ostvarivanja svog projekta Televizije i osiguravanja medijskog monopola društvima koja su bila u njegovom suvlasništvu i u kojima je bio direktor. U kaznenoj prijavi se nadalje navodi da je prekinuo sjednice Skupštine  TD TVG d.o.o. na kojima je trebala biti donesena odluka o tretiranju pozajmica kao uplata temeljnog kapitala, te na taj način  onemogućio poslovanje TD TVG d.o.o. i nanio štetu Gradu Velika Gorica.

Iz prikupljenih potrebnih obavijesti proizlazi da je Dražen Barišić kao gradonačelnik Grada Velike Gorice podnio na naplatu zadužnicu, koja je kao sredstvo osiguranja pratila Ugovor o zajmu, koji je Grad dao trgovačkom društvu TVG d.o.o., te time blokirao račun tog društva no, iz prikupljenih potrebnih obavijesti ne proizlazi osnovana sumnja da je to učinio u namjeri da  onemogući u daljnjem radu TD TVG d.o.o. i time ostvari medijski monopol za društva čiji je osnivač i direktor, odnosno da pogoduje sebi i interesnim skupinama oko sebe.

Kaznena prijava je odbačena iz razloga jer se u ponašanju  Dražena Barišića  ne ostvaruju bitna obilježja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337.  KZ-a.
Naime, Dražen Barišić je podnošenjem zadužnice na naplatu postupio u skladu s postojećim Ugovorom o zajmu koji je imao određeni rok vraćanja i sredstvo osiguranja,  a postupanje u skladu s Ugovorom nije moguće tumačiti kao zlouporabu položaja i ovlasti  s ciljem onemogućavanja u radu  TD TVG d.o.o., niti pogodovanju sebi i svojoj interesnoj skupini, jer obzirom na sadržaj ugovora nije morao prihvatiti razloge svojeg prethodnika koji je zbog nemogućnosti redovne uplate kojom bi bila izvršena dokapitalizacija kroz formu ugovora o zajmu faktično izvršio dodatno ulaganje u navedeno trgovačko društvo.

Kako iz prikupljenih potrebnih obavijesti ne proizlazi zaključak o osnovanosti sumnje da je osumnjičenik kao gradonačelnik postupao u cilju da onemogući rad TD TVG d.o.o. kao konkurentske Televizije, to je kaznenu prijavu valjalo odbaciti.