Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Odluka Državnoodvjetničkog vijeća

Državnoodvjetničko vijeće je na danas održanoj sjednici, odlučujući o zahtjevu za pokretanje stegovnog postupka protiv zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, zbog stegovnog djela iz članka 137. stavak 2. točka 2. Zakona o državnom odvjetništvu, donijelo odluku kojom se zahtjev za pokretanje stegovnog postupka odbacuje (točka I. izreke odluke)  i utvrđuje da je privremeno udaljenje od obavljanja državnoodvjetničke dužnosti zamjenika protiv kojeg je podnesen zahtjev za pokretanje stegovnog postupka prestalo s danom 27. lipnja 2016. (točka II. izreke odluke). (6. 7. 2016.)
Naime, Državnoodvjetničko vijeće je zamjenika protiv kojeg je podnesen zahtjev za pokretanje stegovnog postupka, na njegov vlastiti zahtjev, razriješilo dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu s danom 27. lipnja 2016. S obzirom da se stegovni postupak može pokrenuti i voditi samo protiv zamjenika državnog odvjetnika, trenutkom prestanka te dužnosti nastupile su okolnosti koje isključuju daljnji stegovni progon, pa je temeljem članka 172. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu u svezi sa člankom 355. stavak 1. točka 3. i stavak 2. istog članka Zakona o kaznenom postupku, Državnoodvjetničko vijeće odbacilo zahtjev za pokretanje stegovnog postupka. Ujedno, a s obzirom da je zamjenik protiv kojeg je podnesen zahtjev ranijom odlukom Državnoodvjetničkog vijeća privremeno udaljen od obavljanja dužnosti zamjenika državnog odvjetnika, Vijeće je danas donesenom odlukom utvrdilo prestanak ove mjere s danom 27. lipnja 2016., jer je s tim danom zamjenik općinskog državnog odvjetnika razriješen te državnoodvjetničke dužnosti.