Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Održan koordinacijski sastanak predstavnika Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Središnjeg ureda Porezne uprave i Ravnateljstva policije

Na sastanku održanom 8. kolovoza 2012. kojem su prisustvovali Glavni državni odvjetnik Mladen Bajić sa suradnicima, Nada Čavlović – Smiljanec, pomoćnica ministra i ravnateljica Porezne uprave sa suradnicima, te predstavnici Ravnateljstva policije razmatran je dosadašnji rad na otkrivanju i progonu počinitelja kaznenih djela na štetu proračuna i dogovoreni su načini daljnje suradnje radi progona počinitelja tih kaznenih djela. (9. 8. 2012.)

Uvodno su predstavnici porezne uprave iznijeli podatke o radnjama poduzetim radi naplate poreza, dok su predstavnici državnog odvjetništva upoznali prisutne s podacima o radu na kaznenim djelima porezne utaje i kaznenim djelima zlouporabe u gospodarskom poslovanju koja su počinjena na štetu Proračuna. 

Sudionici su se suglasili kako kaznena djela na štetu Proračuna moraju imati imaju prioritet u radu to je na osnovu iznijetih podataka dogovoren način daljnjeg rada u otkrivanju i progonu počinitelja ovih kaznenih djela, posebno novih pojavnih oblika kojima se nanosi značajna šteta Proračunu. Sudionici su zaključili kako je samo zajedničkim radom moguće prikupiti kvalitetne dokaze i uz policijske istražitelje će pojedine dokazne radnje po nalogu državnog odvjetnika provoditi i istražitelji iz Porezne uprave koji upravo na ovom području imaju potrebna posebna stručna znanja. U svim važnijim predmetima državni odvjetnici će usmjeravati rad službenika Porezne uprave i policije u provođenju izvida te posebno rad istražitelja radi što bržeg provođenja prethodnog postupka i postizanja veće uspješnosti u kasnijem kaznenom postupku. U posebno složenim slučajevima osnovat će se posebni zajednički istražiteljski timovi radi učinkovitog provođenja dolaznih radnji i pokretanja kaznenog postupka.

Nakon iznijetih podataka o suradnji Porezne uprave i Građansko-upravnih odjela državnog odvjetništva u vezi osiguranja prisilne naplate poreznog duga sudionici sastanka su suglasni kako je suradnja u vezi poduzimanja pravnih radnji naplate putem ovrhe dobra, ali ona daje rezultate samo u onim slučajevima kada se radi o poreznim dužnicima koji zbog lošijeg poslovanja ili drugih razloga nisu na vrijeme platili porez. U svim drugim slučajevima nužno je kroz učinkoviti prekršajni ili kazneni progon sankcionirati pojedince, ali i pravne osobe koje su kriminalnim radnjama onemogućile naplatu poreza.

U odnosu na te pojedince ili pravne osobe koje su porezni dužnici od kojih se porez ni prisilnim putem ne može naplatiti zbog nezakonitog raspolaganja sredstvima dogovorena je čvršća suradnja i zajednički rad Porezne uprave i policije kako bi se prikupili potrebni dokazi za progon počinitelja radi počinjenih poreznih prekršaja ili kaznenih djela.

Tijekom sastanka također je dogovoreno kako će nadležni odjeli Porezne uprave u onim slučajevima u kojima porezni dug nije naplaćen, a bilo ga je moguće prisilnim putem u cijelosti ili djelomično naplatiti i u kojima postoji sumnja o mogućim zlouporabama zbog kojih naplata nije provedena, posebno razmotriti te slučajeve i prikupiti potrebne podatke nakon čega će se na stručnoj razini odlučiti o daljnjem postupanju.