Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnih mjesta državnih odvjetnika

Oglas slobodnih mjesta državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 1 od 2. siječnja 2015.

                    R E P U B L I K A   H R V A T S K A
        DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 2. siječnja 2015.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na temelju članka 96. stavak 1., u vezi članka 95. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13), objavljuje:


O G L A S
slobodnih mjesta državnih odvjetnika

-1 slobodno mjesto županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru

-1 slobodno mjesto županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu

-1 slobodno mjesto županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru

Kandidati za županijskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 94. stavak 1. i 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13).

Kandidati za državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis),
2. pisanu izjavu sukladno članku 96. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 1 od 2. siječnja 2015. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici ili prijepisu, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje državnog odvjetnika-oglas" (navesti broj NN).


GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Dinko Cvitan