Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 57 od 21. lipnja 2016.

                              REPUBLIKA HRVATSKA
                         DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 157. stavak 1. i 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) u svezi sa člankom 152. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) objavljuje


O  G  L  A  S
slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika


- 1 zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku, za potrebe rada Kaznenog odjela,

- 1 zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, za potrebe rada Kaznenog odjela,

- 1 zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, za potrebe rada Kaznenog odjela,

- 1 zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, za potrebe rada Građansko-upravnog odjela,

- 3 zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, za potrebe rada Kaznenog odjela,

- 2 zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, za potrebe rada Građansko-upravnog odjela.

Kandidati za zamjenika županijskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 109. stavka 2. i članka 110. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15).

Kandidati za zamjenika županijskog državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:

1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
3. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju prava
4. svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog pravosudnog tijela kod kojeg je kandidat zaposlen ili bio zaposlen o obnašanju pravosudne dužnosti najmanje osam godina
6. uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidat koji u trenutku prijave na oglas o slobodnom mjestu zamjenika državnog odvjetnika ne obnaša državnoodvjetničku dužnost prijavi treba priložiti i pisanu vlastoručno potpisanu izjavu kojom daje suglasnost za provođenje sigurnosne provjere iz članka 161.a Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15).

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku 15 dana, od dana objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 57 od 21. lipnja 2016. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati. 

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ulica Ljudevita Gaja 30a, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika - oglas" (navesti broj NN).


PREDSJEDNIK
DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA

Dražen Jelenić, v.r.