Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas

Oglas slobodnog mjesta Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu objavljen 24. svibnja 2017.

                            R E P U B L I K A   H R V A T S K A
                   DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE


Broj: A-323/2017
Zagreb, 24. svibnja 2017.


Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, na temelju članka 8. Pravilnika o imenovanju Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu (Narodne novine, broj: 85/13), objavljuje:


O G L A S

- slobodnog mjesta Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu


Kandidati za Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu moraju ispunjavati uvjete iz članka 110. stavak  3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) i članka 2. Pravilnika o imenovanju Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu (Narodne novine, broj: 85/13), te imati višu razinu znanja engleskog jezika.

Prava i dužnosti Nacionalnog člana uređeni su člancima 12.-12.f. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (Narodne novine, broj: 91/10, 81/13, 124/13 i 26/15) i Pravilnikom o imenovanju Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web-stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje. 
Rok podnošenja prijava je 8. lipnja 2017.

Kandidati uz pisanu prijavu moraju priložiti životopis.

Prijava se podnosi Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu-oglas".

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.


GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Dinko Cvitan