Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 3 od 10. siječnja 2018.

                        REPUBLIKA HRVATSKA
                 DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 157. stavak 1. i 3. Zakona o državnom odvjetništvu u svezi sa člankom 152. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), a sukladno Planu popunjavanja slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika u 2017. godini, broj: P-143/2016-17 od 13. prosinca 2016., objavljuje


O  G  L  A  S
slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika


- 1 zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru, za potrebe rada Građansko-upravnog odjela,

- 1 zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, za potrebe rada Kaznenog odjela,

- 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću, za potrebe rada Kaznenog odjela,

- 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola, za potrebe rada Kaznenog odjela,

- 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru, za potrebe rada Građansko-upravnog odjela.

Kandidati za zamjenika županijskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 109. stavka 2. i članka 110. stavka 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15).

Kandidati za zamjenika općinskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 109. stavka 2. i članka 110. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15).

Kandidati za zamjenika županijskog državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
3. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju prava
4. svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog pravosudnog tijela kod kojeg je kandidat zaposlen ili bio zaposlen o obnašanju pravosudne dužnosti najmanje osam godina
6. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidati za zamjenika općinskog državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
3. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju prava
4. svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
5. potvrdu o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
6. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidat za zamjenika državnog odvjetnika koji u trenutku prijave na oglas o slobodnom mjestu zamjenika državnog odvjetnika ne obnaša državnoodvjetničku dužnost prijavi treba priložiti i pisanu vlastoručno potpisanu izjavu kojom daje suglasnost za provođenje sigurnosne provjere iz članka 161.a Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15).

Na oglašena slobodna mjesta zamjenika državnih odvjetnika prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete za zamjenika županijskog državnog odvjetnika i kandidati koji ispunjavaju uvjete za zamjenika općinskog državnog odvjetnika da u roku od 30 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 3 od 10. siječnja 2018. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati. 

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ulica Ljudevita Gaja 30a, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika - oglas" (navesti broj NN).


PREDSJEDNIK DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA

Dražen Jelenić, v.r.