Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas

Oglas slobodnog mjesta općinskog državnog odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 6 od 17. siječnja 2018.

                                 R E P U B L I K A   H R V A T S K A
                        DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na temelju članka 96. stavka 1., u vezi članka 95. stavka 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj:  76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), objavljuje:

O G L A S
slobodnog mjesta općinskog državnog odvjetnika

- za slobodno mjesto općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću

Kandidati za općinskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 94. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15).

Temeljem članka 94. stavka 4. Zakona o državnom odvjetništvu, za općinskog državnog odvjetnika može se imenovati samo kandidat u odnosu na kojeg se u posebnom postupku utvrdi nepostojanje sigurnosnih zapreka.

Kandidati za državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis),
2. uvjerenje državnog odvjetništva o obnašanju državnoodvjetničke dužnosti

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 6 od 17. siječnja 2018. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje. Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenom presliku, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje državnog odvjetnika-oglas" (navesti broj NN).


GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Dinko Cvitan