Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 119 od 22. listopada 2010.

         R E P U B L I K A   H R V A T S K A
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE


Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na temelju članka 103. stavak 1.i 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine.broj 51/01, 16/07, 20/07 i 146/08) u svezi s člankom 194. i člankom 157. stavak 6. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09 i 153/09), objavljuje:


O  G  L  A  S
slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika


- 1 slobodno mjesto zamjenika Glavnog državnog odvjetnika
  u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske – Građansko-upravni odjel,

- 1 slobodno mjesto zamjenika općinskog državnog odvjetnika
  u Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću, Kazneni odjel,

- 4 slobodna mjesta zamjenika općinskog državnog odvjetnika
  u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Kazneni odjel,

- 2 slobodna mjesta zamjenika općinskog državnog odvjetnika
  u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Građansko-upravni odjel.

Kandidati za zamjenika Glavnog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 63. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 51/01, 16/07, 20/07 i 146/08) u svezi s člankom 194. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09 i 153/09).

Kandidati za zamjenika općinskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 63. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu (NN broj 51/01, 16/07, 20/07 i 146/08) u svezi s člankom 194. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09 i 153/09).

Kandidati za zamjenike državnih odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. domovnicu
3. diplomu Pravnog fakulteta
4. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog tijela kod kojeg je kandidat               zaposlen ili bio zaposlen o radnom stažu na pravnim poslovima
6. pisanu izjavu sukladno članku 103. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 51/01, 16/07, 20/07 i 146/08) u svezi s člankom 194. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09 i 153/09).
  
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku 15 dana, od dana objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 119 od 22. listopada 2010. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici ili prijepisu, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika - oglas" (navesti broj NN).


GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK
REPUBLIKE HRVATSKE
 
Mladen Bajić