Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 18 od 9. veljače 2011.

       REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 157. stavak 1. i 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10) u svezi sa člankom 152. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10) objavljuje


O G L A S


slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

– 1 slobodno mjesto zamjenika glavnog državnog odvjetnika u Državnom odvjetništvu
   Republike Hrvatske – Građansko-upravni odjel,

– 1 slobodno mjesto zamjenika županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom
   odvjetništvu u Puli – Kazneni odjel.

Kandidati za zamjenika glavnog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 110. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10).

Kandidati za zamjenika županijskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 110. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10).

Kandidati za zamjenike državnih odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. domovnicu
3. diplomu Pravnog fakulteta
4. svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog tijela kod kojeg je kandidat zaposlen ili bio
    zaposlen o radnom stažu na pravnim poslovima
6. pisanu izjavu sukladno članku 157. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne
    novine broj 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10).

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 18 od 9. veljače 2011. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenom presliku ili prijepisu, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ulica Ljudevita Gaja 30a, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika – oglas" (navesti broj NN).


Državnoodvjetničko vijeće