Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 34 od 23. ožujka 2011.

         REPUBLIKA  HRVATSKA
   DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 157. stavak 1. i 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10) u svezi sa člankom 152. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10) objavljuje


OGLAS

slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika


– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u
   Dubrovniku – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u
   Ogulinu – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u
   Gospiću – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u
   Bujama – Građansko-upravni odjel

– 2 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli –
   Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu
   – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u
   Čakovcu – Građansko-upravni odjel

– 2 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u
   Koprivnici – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u
   Koprivnici – Građansko-upravni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u
   Križevcima – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj
   Gorici – Kazneni odjel

– 7 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u
   Zagrebu – Kazneni odjel

– 2 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u
   Zagrebu – Građansko-upravni odjel.

Kandidati za zamjenika općinskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 63. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu (NN br. 51/01, 58/06, 16/07, 20/07 i 146/08) u svezi sa člankom 194. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10).

Kandidati za zamjenike državnih odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. domovnicu
3. diplomu pravnog fakulteta
4. svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog tijela kod kojeg je kandidat zaposlen ili bio
    zaposlen o radnom stažu na pravnim poslovima
6. pisanu izjavu sukladno članku 157. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10).

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 34 od 23. ožujka 2011. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenom presliku ili prijepisu, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ulica Ljudevita Gaja 30a, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika – oglas" (navesti broj NN).


DRŽAVNOODVJETNIČKO  VIJEĆE