Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 139 od 5. prosinca 2011.

               REPUBLIKA  HRVATSKA
         DRŽAVNOODVJETNIČKO  VIJEĆE


Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 157. stavak 1. i 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11) u svezi s člankom 152. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11), objavljuje


OGLAS

slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika


– 1 zamjenik županijskoga državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu – Kazneni odjel

– 3 zamjenika općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu – Građansko-upravni odjel.


Kandidati za zamjenika županijskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 110. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11).

Kandidati za zamjenika općinskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 63. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu (NN br. 51/01, 58/06, 16/07, 20/07 i 146/08) u svezi s člankom 194. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11).

Kandidati za zamjenike državnih odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. domovnicu
3. diplomu pravnog fakulteta
4. svjedodžbu o položenome pravosudnom ispitu
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog tijela kod kojeg je kandidat zaposlen ili bio
    zaposlen o radnom stažu na pravnim poslovima
6. uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak
7. pisanu izjavu sukladno članku 157. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne
    novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11).

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 139 od 5. prosinca 2011. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenom presliku ili prijepisu, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ulica Ljudevita Gaja 30a, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika – oglas" (navesti broj NN).


PREDSJEDNIK

Josip Čule